Poradnia zdrowia psychicznego | VITA

Poradnia zdrowia psychicznego

Poradnia specjalistyczna zajmuje się badaniem, zapobieganiem i leczeniem zaburzeń i chorób psychicznych.

W ramach poradni VITA można odbyć specjalistyczne konsultacje w celu ustalenia diagnozy i wydania orzeczenia.

  • leczenie psychiatryczne depresji, nerwic, psychoz i innych zaburzeń, interwencji kryzysowej

  • leczenie zaburzeń psychicznych wieku podeszłego

  • leczenie zaburzeń towarzyszących chorobom somatycznym

  • leczenie zaburzeń psychosomatycznych - nadciśnienie, choroba wieńcowa, astma, zespół jelita nadwrażliwego i inne

  • leczenie zaburzeń związanych ze stresem i adaptacyjnych

  • kwalifikacja do terapii psychologicznej ze wskazaniem właściwej metody

 

Zobacz także