Poradnia zdrowia psychicznego | VITA

Poradnia zdrowia psychicznego

Poradnia specjalistyczna zajmuje się badaniem, zapobieganiem i leczeniem zaburzeń i chorób psychicznych.

 
W ramach poradni VITA można odbyć specjalistyczne konsultacje w celu ustalenia diagnozy i wydania orzeczenia.
VITA to:
  • leczenie psychiatryczne depresji, nerwicy, psychozy, zaburzeń ze spectrum schizofrenii
  • leczenie zaburzeń psychicznych wieku podeszłego
  • leczenie zaburzeń towarzyszących chorobom somatycznym i psychosomatycznych, jak nadciśnienie, choroba wieńcowa, astma, zespół jelita nadwrażliwego i inne
  • leczenie zaburzeń związanych ze stresem i adaptacyjnych, zaburzeń lękowych
  • kwalifikacja do terapii psychologicznej ze wskazaniem właściwej metody
  • pomoc w leczeniu uzależnień
  • interwencje kryzysowe

Zobacz także