Poradnia pulmonologiczna | VITA

Poradnia pulmonologiczna

Pulmonologia (pneumonologia) jest działem medycyny zajmującym się diagnostyką, leczeniem i profilaktyką chorób układu oddechowego - płuc, oskrzeli, opłucnej.

W ramach diagnostyki układu oddechowego wykonujemy: spirometrię, RTG klatki piersiowej.

Najczęstsze choroby układu oddechowego:

 • zapalenie oskrzeli
 • zapalenie płuc
 • astma oskrzelowa
 • gruźlica
 • mukowiscydoza
 • odma opłucnowa
 • przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP)
 • pylica płuc
 • rozstrzenie oskrzeli
 • rak płuc
 • sarkoidoza
 • śródmiąższowe choroby płuc
Personel: 

Zobacz także