Opisy badań | VITA

Opisy badań

AUDIOMETRIA

Audiometria to badanie czynnościowe narządu słuchu polegające na określeniu słyszenia progowego tonów czystych w zakresie od 125 Hz do 10 kHz.

Dokonuje się go w oparciu o informacje uzyskane od badanego podczas podawania sygnałów dźwiękowych o różnym natężeniu w poszczególnych częstotliwościach. Fala dźwiękowa dociera do ucha badanego drogą powietrzną lub kostną poprzez słuchawki powietrzne lub kostne.

W wyniku badania uzyskuje się informacje, które pozwalają określić rodzaj ew. niedosłuchu i stopień uszkodzenia słuchu.

 

Badanie EEG

 • badanie wykonywane aparatem cyfrowym "IGI TRACK"
 • wykonywanie mapingu potencjałów mózgowych

Popularnie stosowany skrót EEG pochodzi od nazwy badania czynności mózgu - elektroencefalografii.

EEG polega na rejestracji (przy pomocy elektrod umieszczonych na skórze głowy) czynnościowych prądów mózgu człowieka, które charakteryzują się niewielkim napięciem (od kilku do kilkuset mikrowoltów). Częstotliwość tych prądów waha się od 0,5 Hz do 50 Hz. Do rejestracji tych niewielkich potencjałów służą aparaty encefalograficzne.

Wskazania do wykonania badania:

 • różnicowanie czynnościowych i organicznych schorzeń mózgu
 • napady padaczkowe
 • urazy czaszkowo-mózgowe
 • niedorozwój umysłowy
 • monitorowanie czynności mózgu podczas operacji (tętnicy szyjnej i serca)
 • zaburzenia snu

 

ENDOSKOPIA LARYNGOLOGICZNA - diagnostyka endoskopowa górnych dróg oddechowych:
 
Videofiberoskopia krtani i gardła dolnego - wskazana jest u osób z zaburzeniami głosu i/lub połykania. 
Metoda ta ma szczególne zastosowanie w przypadku osób, u których nie można wykonać klasycznego badania lusterkiem krtaniowym lub badania endoskopem sztywnym. Sytuacja taka może być spowodowana swoistą budową anatomiczną lub silnym odruchem wymiotnym.
Przebieg badania:
Badanie odbywa się w pozycji siedzącej z głową opartą o zagłówek fotela laryngologicznego. Badanie jest bezbolesne i wykonywane w znieczuleniu miejscowym błony śluzowej Lidokainą w spray’u.
 
Videofiberoskopia nosogardła, migdałka gardłowego (Nasopharyngoskopia) 
Badanie odbywa się w pozycji siedzącej z głową opartą o zagłówek fotela laryngologicznego. Badanie jest bezbolesne i wykonywane w znieczuleniu miejscowym błony śluzowej lidokainą w spray’u.
W przypadku badania małych dzieci wskazane jest, aby jeden z rodziców trzymał dziecko na kolanach podczas badania.
Badanie endoskopowe polega na wprowadzeniu giętkiego endoskopu przez nos lub jamę ustną i oglądaniu narządów na monitorze.
 
Videootoskopia - endoskopia uszu
Badanie polega na wprowadzeniu otoskopu (endoskop sztywny) do przewodu słuchowego i oglądaniu obrazu na monitorze. Jest to najdokładniejsza wizualna metoda oceny błony bębenkowej oraz struktur ucha zewnętrznego.
 
Videoskopia krtani - endoskopia krtani
Badanie wykonuje lekarz laryngolog wykorzystując do tego celu videolaryngoskop (sztywny endoskop) połączony z kamerą. Pacjent pozostaje w pozycji siedzącej z głową opartą o zagłówek fotela. Oświetlając krtań endoskopem lekarz może zaobserwować ruchy fałdów głosowych, ocenić ich funkcjonowanie oraz czy nie ma zmian patologicznych.
 
Zalecenia, wskazania, przygotowanie do badań - tutaj!
 
 

BIOPSJA CIENKOIGŁOWA TARCZYCY

Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa celowana (BACC) to metoda pobierania materiału komórkowego (cytologicznego) poprzez nakłucie cienką igłą pod kontrolą obrazu USG. Zaaspirowany materiał jest rozmazywany na szkiełku, barwiony i poddawany ocenie cytopatologa/patomorfologa, który potrafi trafnie rozpoznać chorobę z drobnego, często nawet kilkukomórkowego preparatu. Dzięki biopsjom aspiracyjnym cienkoigłowym celowanym skojarzonym z ultrasonografią udało się rozpoznać wiele wczesnych chorób nowotworowych.

 

EKG 

Elektrokardiogram zwykle nazywany EKG jest to zarejestrowana elektryczna aktywność serca przy pomocy elektrod zamocowanych na skórze klatki piersiowej.

 • badanie elektrokardiologiczne wg standardu Komisji Kardiologicznej, z opisem
 • badanie czynnościowe pod opieką lekarza - wysiłkowe, po atropinie lub po ergotaminie

Badanie EKG

 • pozwala na ocenę rytmu i częstości pracy serca
 • umożliwia wykrycie uszkodzenia mięśnia sercowego u osób które przeszły lub właśnie przechodzą zawał serca
 • na podstawie zapisu EKG można również ocenić wielkość komór serca

 

HOLTER EKG

Badanie umożliwia rejestrację zaburzeń rytmu i przewodnictwa oraz nieprawidłowości w ukrwieniu mięśnia sercowego dzięki zastosowaniu wielogodzinnej rejestracji zapisu EKG w warunkach normalnej aktywności badanego.

 

HOLTER CIŚNIENIOWY (RR)

Badanie polega na rejestracji ciśnienia tętniczego w ciągu doby, z reguły w dzień co 15 minut, w nocy co 30 minut.

Badanie EKG metodą Holtera jest modyfikacją zwykłego, spoczynkowego badania EKG. Różnica polega na tym, że badanie metodą Holtera trwa przez całą dobę a nie kilkadziesiąt sekund jak przy tradycyjnym badaniu EKG.

Typowe wskazania do badania to:

 • zaburzenia rytmu serca
 • bradykardia, czyli wolna czynność serca, poniżej 60 uderzeń na minutę
 • choroba niedokrwienna serca
 • ocena sprawności stymulatora serca u pacjentów ze wszczepionym  rozrusznikiem
 • omdlenia, zasłabnięcia, utraty przytomności
 
PRELUKSACJA
Badanie preluksacyjne stawów biodrowych u noworodków i niemowląt służy wczesnemu wykryciu ewentualnych wad wrodzonych. Powinno być wykonane między 4 tygodniem, a 8 miesiącem życia. Zalecane jest regularne powtarzanie badania, ponieważ nieprawidłowości mogą pojawić się później. Do częstych urazów u dzieci dochodzi podczas nieodpowiedniej pielęgnacji, np. podczas przewijania. Badanie jest bezbolesne i nieszkodliwe!
 

SPIROMETRIA

Badanie służy ocenie wydolności oddechowej, ma określić pojemność zawartych w płucach gazów i dać informację o sprawności wentylacyjnej układu oddechowego. Ma ono także za zadanie określenie szybkości i objętości wymiany gazowej w płucach.

Próby czynnościowe płuc są szczególnie przydatne do wczesnego wykrycia skrycie narastających zmian płucnych, są też obiektywnym sprawdzianem postepów leczenia .

Bez prawidłowego leczenia przyczyny te powodują obrzęki i stopniową niedrożność oskrzelików i pęcherzyków płucnych co skutkuje dusznością, sinicą i narastającą niewydolnością oddechowo-krążeniową. Wczesne , właściwe leczenie zapobiega powstaniu utrwalonych zmian płucnych.

 

UROFLOWMETRIA - BADANIE PRZEPŁYWU MOCZU

Badanie jest bezbolesne i bezinwazyjne. Badanie uroflowmetryczne ocenia szybkość oddawania moczu, ilość oddaną w ciągu sekundy, całkowitą objętość mikcji oraz jest możliwość oceny objętości moczu zalegającego po mikcji. Dzięki takiej diagnostyce lekarz może ocenić czy zachodzi prawidłowa koordynacja mięśni układu moczowego, czyli współpraca pomiędzy wypieraczem pęcherza, a zwieraczem cewki moczowej.

Pacjent w warunkach intymnych w toalecie oddaje mocz do przepływomierza, który składa się z dużego lejka, pojemnika na mocz i podstawy pomiarowej, zamocowanych na stojaku. Dla osób które wymagają pozycji siedzącej przy oddawaniu moczu ustawiany jest przenośny sedes nad urządzeniem. Przepływomierz analizuje strumień moczu za pomocą oprogramowania komputerowego. Raport badania zawiera krzywą mikcyjną oraz oblicza standardowe parametry. Całe badanie trwa maksymalnie do kilku minut.

 

Uroflowmetria z oceną zalegania moczu w pęcherzu pod kontrolą USG - podczas konsultacji urologicznej 

Badanie uroflowmetryczne może zostać poszerzone o ocenę ilości zalegającego moczu w pęcherzu moczowym po mikcji za pomocą USG. Ocena za pomocą USG dokonywana jest tylko podczas badania wykonywanego przez lekarza urologa.

Ilość (w ml) zalegającego moczu w pęcherzu moczowym oznacza w jakim stopniu pęcherz moczowy został opróżniony po mikcji. Dla zwiększenia wartości diagnostycznej uroflowmetrii wskazane jest poszerzenie jej o ocenę zalegania moczu po mikcji.

Wskazania i przygotowanie do badania uroflowmetrii - tutaj!

 

WISKOSUPLEMENTACJA - iniekcja dostawowa kwasu hialuronowego
Standardowym wskazaniem do iniekcji dostawowej kwasu hialuronowego są zmiany zwyrodnieniowe lub pourazowe stawów, które manifestują się dolegliwościami bólowymi i ograniczeniem ruchomości stawów.
Do iniekcji używane są dwa rodzaje preparatów zawierających kwas hialuronowy:
 • Biolevox HA 2,2% (zawiera hialuronian sodu 2,2%)
 • Biolevox HA one 2,5% (zawiera hialuronian sodu 2,5%)

Kwas hialuronowy jest odpowiedzialny za lepkość i elastyczność mazi stawowej. Dzięki swoim właściwościom smarującym i amortyzującym umożliwia bezbolesny, fizjologiczny ruch w stawie. Ponadto zaopatruje on chrząstkę stawową w substancje odżywcze. Uzupełnienie mazi stawowej przez wstrzykiwanie dostawowe oczyszczonego kwasu hialuronowego poprawia elastyczność i lepkość mazi stawowej. W ten sposób już po pierwszym cyklu leczenia z zastosowaniem od 1 do 5 wstrzyknięć dostawowych poprawia się ruchomość stawu oraz zmniejsza się poziom odczuwanego bólu powstającego w wyniku degeneracji chrząstki stawowej.

Preparat Biolevox HA 2,2% lub Biolevox HA one 2,5% po dezynfekcji skóry zostaje wstrzyknięty do jamy stawowej. 

Produkt Biolevox HA 2,2% należy wstrzykiwać raz w tygodniu dostawowo łącznie od 3 do 5 wstrzyknięć. Efekty leczenia odczuwa się przez co najmniej 6 miesięcy. Cykle leczenia można w razie potrzeby powtórzyć.
Produkt Biolevox HA one 2,5% przeznaczony jest do jednorazowej iniekcji do stawu kolanowego. Zabieg można powtórzyć w ciągu 6 miesięcy.

Więcej informacji tutaj!