Opisy badań | VITA

Opisy badań

AUDIOMETRIA
Audiometria to badanie czynnościowe narządu słuchu polegające na określeniu słyszenia progowego tonów czystych w zakresie od 125 Hz do 10 kHz.
Dokonuje się go w oparciu o informacje uzyskane od badanego podczas podawania sygnałów dźwiękowych o różnym natężeniu w poszczególnych częstotliwościach. Fala dźwiękowa dociera do ucha badanego drogą powietrzną lub kostną poprzez słuchawki powietrzne lub kostne.
W wyniku badania uzyskuje się informacje, które pozwalają określić rodzaj ew. niedosłuchu i stopień uszkodzenia słuchu.
 
Badanie EEG

 • badanie wykonywane aparatem cyfrowym "IGI TRACK"
 • wykonywanie mapingu potencjałów mózgowych

Popularnie stosowany skrót EEG pochodzi od nazwy badania czynności mózgu - elektroencefalografii.
EEG polega na rejestracji (przy pomocy elektrod umieszczonych na skórze głowy) czynnościowych prądów mózgu człowieka, które charakteryzują się niewielkim napięciem (od kilku do kilkuset mikrowoltów). Częstotliwość tych prądów waha się od 0,5 Hz do 50 Hz. Do rejestracji tych niewielkich potencjałów służą aparaty encefalograficzne.
Wskazania do wykonania badania:

 • różnicowanie czynnościowych i organicznych schorzeń mózgu
 • napady padaczkowe
 • urazy czaszkowo-mózgowe
 • niedorozwój umysłowy
 • monitorowanie czynności mózgu podczas operacji (tętnicy szyjnej i serca)
 • zaburzenia snu

 
BIOPSJA CIENKOIGŁOWA TARCZYCY
Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa celowana (BACC) to metoda pobierania materiału komórkowego (cytologicznego) poprzez nakłucie cienką igłą pod kontrolą obrazu usg. Zaaspirowany materiał jest rozmazywany na szkiełku, barwiony i poddawany ocenie cytopatologa/patomorfologa, który potrafi trafnie rozpoznać chorobę z drobnego, często nawet kilkukomórkowego preparatu. Dzięki biopsjom aspiracyjnym cienkoigłowym celowanym skojarzonym z ultrasonografią udało się rozpoznać wiele wczesnych chorób nowotworowych.

 
EKG 
Elektrokardiogram zwykle nazywany EKG jest to zarejestrowana elektryczna aktywność serca przy pomocy elektrod zamocowanych na skórze klatki piersiowej.

 • badanie elektrokardiologiczne wg standardu Komisji Kardiologicznej, z opisem
 • badanie czynnościowe pod opieką lekarza - wysiłkowe, po atropinie lub po ergotaminie

Badanie EKG

 • pozwala na ocenę rytmu i częstości pracy serca
 • umożliwia wykrycie uszkodzenia mięśnia sercowego u osób które przeszły lub właśnie przechodzą zawał serca
 • na podstawie zapisu EKG można również ocenić wielkość komór serca

 
 
HOLTER EKG
Badanie umożliwia rejestrację zaburzeń rytmu i przewodnictwa oraz nieprawidłowości w ukrwieniu mięśnia sercowego dzięki zastosowaniu wielogodzinnej rejestracji zapisu EKG w warunkach normalnej aktywności badanego.
 
HOLTER CIŚNIENIOWY (RR)
Badanie polega na rejestracji ciśnienia tętniczego w ciągu doby, z reguły w dzień co 15 minut, w nocy co 30 minut.
Badanie EKG metodą Holtera jest modyfikacją zwykłego, spoczynkowego badania EKG. Różnica polega na tym, że badanie metodą Holtera trwa przez całą dobę a nie kilkadziesiąt sekund jak przy tradycyjnym badaniu EKG.
Typowe wskazania do badania to:

 • zaburzenia rytmu serca
 • bradykardia, czyli wolna czynność serca, poniżej 60 uderzeń na minutę
 • choroba niedokrwienna serca
 • ocena sprawności stymulatora serca u pacjentów ze wszczepionym  rozrusznikiem
 • omdlenia, zasłabnięcia, utraty przytomności

 

PRELUKSACJA

Badanie preluksacyjne stawów biodrowych u noworodków i niemowląt służy wczesnemu wykryciu ewentualnych wad wrodzonych. Powinno być wykonane między 4 tygodniem, a 8 miesiącem życia. Zalecane jest regularne powtarzanie badania, ponieważ nieprawidłowości mogą pojawić się później. Do częstych urazów u dzieci dochodzi podczas nieodpowiedniej pielęgnacji, np. podczas przewijania. Badanie jest bezbolesne i nieszkodliwe!

Badanie ortopedyczne i USG wykonuje doświadczony specjalista lek. med. Dominik Orzechowski. Więcej o lekarzu tutaj.

 

SPIROMETRIA
Badanie służy ocenie wydolności oddechowej, ma określić pojemność zawartych w płucach gazów i dać informację o sprawności wentylacyjnej układu oddechowego. Ma ono także za zadanie określenie szybkości i objętości wymiany gazowej w płucach.
Próby czynnościowe płuc są szczególnie przydatne do wczesnego wykrycia skrycie narastających zmian płucnych, są też obiektywnym sprawdzianem postepów leczenia .
Bez prawidłowego leczenia przyczyny te powodują obrzęki i stopniową niedrożność oskrzelików i pęcherzyków płucnych co skutkuje dusznością, sinicą i narastającą niewydolnością oddechowo-krążeniową. Wczesne , właściwe leczenie zapobiega powstaniu utrwalonych zmian płucnych.
 

UROFLOWMETRIA - BADANIE PRZEPŁYWU MOCZU

Badanie uroflowmetryczne wykorzystuje się w diagnostyce zaburzeń oddawania moczu, które występują w chorobach układu moczowego, a także i innych schorzeniach.  Uroflowmetria jest podstawowym badaniem, pozwalającym określić rodzaj zaburzeń, które są przyczyną nieprawidłowości w opróżnianiu pęcherza moczowego.
Do najczęstszych przyczyn zaburzeń oddawania moczu należą: choroby układu moczowego (np. zaburzenia funkcji pęcherza moczowego, zakażenia układu moczowego, kamica, wady układu moczowego, rozrost gruczołu krokowego, uszkodzenia rdzenia kręgowego, procesy rozrostowe) jak i inne schorzenia, które pozornie wydają się nie mieć nic wspólnego z dysfunkcją dolnych dróg moczowych (np. cukrzyca, zaparcia, alergie pokarmowe, padaczka, zespól bezdechu sennego, zaburzenia psychologiczne). Zaburzenia oddawania moczu typu nietrzymania moczu, popuszczania moczu lub parcia naglącego stanowią powszechny problem w populacji osób młodszych i starszych i są wstydliwym problemem.
Na czym polega uroflowmetria?
Uroflowmetria  jednym z elementów badania urodynamicznego, pozwalającym określić rodzaj zaburzeń, które są przyczyną nieprawidłowości w opróżnianiu pęcherza moczowego.
Badanie jest bezbolesne i bezinwazyjne. Badanie uroflowmetryczne ocenia szybkość oddawania moczu, ilość oddaną w ciągu sekundy, całkowitą objętość mikcji oraz jest możliwość oceny objętości moczu zalegającego po mikcji. Dzięki takiej diagnostyce lekarz może ocenić czy  zachodzi prawidłowa koordynacja mięśni układu moczowego, czyli współpraca pomiędzy wypieraczem pęcherza a zwieraczem cewki moczowej.
Wskazania do uroflowmetrii:
1.      Zaburzenia podczas oddawania moczu, zaliczamy do nich:

 • częstomocz
 • nietrzymanie moczu
 • nagłe parcie do oddania moczu
 • oddawanie moczu w kilku porcjach
 • wydłużenie czasu oddawania moczu, cienki strumień moczu
 • moczenie nocne

2.      Wskazania związane z budową pęcherza moczowego, np. uchyłki pęcherza (o kształcie kieszonki lub workowate)
3.      Wskazania urologiczne, np. zapalenie prostaty.
4.      Inne: u pacjentów z nawracającymi zakażeniami układu moczowego, po operacji przepuklin kręgosłupa lędźwiowego oraz przy uporczywych zaparciach.
Na czym polega badanie uroflowmetryczne?
Badanie uroflowmetryczne jest całkowicie niebolesne i nieinwazyjne. Pacjent w warunkach intymnych w toalecie oddaje mocz do przepływomierza, który składa się z dużego lejka, pojemnika na mocz i podstawy pomiarowej, zamocowanych na stojaku. Dla osób które wymagają pozycji siedzącej przy oddawaniu moczu ustawiany jest przenośny sedes nad urządzeniem. Przepływomierz analizuje strumień moczu za pomocą oprogramowania komputerowego. Raport badania zawiera krzywą mikcyjną oraz oblicza standardowe parametry. Całe badanie trwa maksymalnie do kilku minut.
Uroflowmetria z oceną USG zalegania moczu
Badanie uroflowmetryczne może zostać poszerzone o ocenę ilości zalegającego moczu w pęcherzu moczowym po mikcji za pomocą USG. Ocena za pomocą USG dokonywana jest tylko podczas badania wykonywanego przez lekarza urologa.
Ilość (w ml) zalegającego moczu w pęcherzu moczowym oznacza w jakim stopniu pęcherz moczowy został opróżniony po mikcji. Dla zwiększenia wartości diagnostycznej uroflowmetrii wskazane jest poszerzenie jej o ocenę zalegania moczu po mikcji.
Przygotowanie do uroflowmetrii?
Na 2 godziny przed planowanym terminem badania uroflowmetrii należy oddać mocz i wypić około 3-4 szklanki wody i powstrzymać się z oddawaniem moczu do czasu wykonania badania.
Dla większości pacjentów odczuwanie silnej potrzeby oddania moczu jest sygnałem dobrego przygotowania do badania. Jeśli  przed badaniem pacjent nie odczuwa silnej potrzeby oddania moczu, to należy wypić dodatkowe 2 kubki wody (woda dostępna w dystrybutorach).
Jeżeli nie czujemy się w pełni przygotowani zawsze możemy wspomóc się posiadaną butelką wody. W przypadku zbyt małej (mniejszej niż 150ml) objętości wydalonego moczu badanie uroflowmetryczne jest powtarzane nieodpłatnie w późniejszym terminie z uwagi na niską wartość diagnostyczną pomiaru.
Pacjentom mającym silne zaparcia zaleca się łagodne środki przeczyszczające (np. Lactulosa syrop) przyjęte na dzień przed badaniem w celu wypróżnienia, tak aby rano w dniu badania nie było zalegającego stolca w odbytnicy. W przeciwnym wypadku może to uniemożliwić prawidłowe oddanie moczu i zaburzyć pomiary.
Wyniki uroflowmetrii
Wynik uroflowmetrii przedstawiany jest w postaci wydruku. Maksymalny przepływ cewkowy u dorosłego mężczyzny wynosi 15 ml/s. a średni przepływ cewkowy wynosi 8-10 ml/s. Najlepiej, aby badanie uroflowmetryczne było wykonane wielokrotnie w celu uzyskania wiarygodnego średniego wyniku z kilku mikcji.
Badania urolowmetrycznego nie wykonuje się u pacjentów w trakcie infekcji układu moczowego.
Zapraszamy do wykonania badania uroflowmetrii, jako osobnego badania lub z oceną zalegania moczu w pęcherzu - pod kontrolą USG.