Opisy badań

SPIROMETRIA
  Badanie służy ocenie wydolności oddechowej człowieka, ma określić pojemność zawartych w płucach gazów i dać informację o sprawności wentylacyjnej układu oddechowego. Ma ono także za zadanie określenie szybkości i objętości wymiany gazowej w płucach.
Próby czynnościowe płuc są szczególnie przydatne do wczesnego wykrycia skrycie narastających zmian płucnych, są też obiektywnym sprawdzianem postepów leczenia .
  Bez prawidłowego leczenia przyczyny te powodują obrzęki i stopniową niedrożność oskrzelików i pęcherzyków płucnych co skutkuje dusznością, sinicą i narastającą niewydolnością oddechowo-krążeniową. Wczesne , właściwe leczenie zapobiega powstaniu utrwalonych zmian płucnych.
 
AUDIOMETRIA
Audiometria to badanie czynnościowe narządu słuchu polegające na określeniu słyszenia progowego tonów czystych w zakresie częstotliwości od 125Hz do 10kHz.
Dokonuje się go w oparciu o informacje uzyskane od badanego podczas podawania sygnałów dźwiękowych o różnym natężeniu w poszczególnych częstotliwościach. Fala dźwiękowa dociera do ucha badanego drogą powietrzną lub kostną poprzez słuchawki powietrzne lub kostne.
W wyniku badania uzyskuje się informacje, które pozwalają określić rodzaj niedosłuchu i stopień uszkodzenia słuchu to badanie czynnościowe narządu słuchu
 
EKG 
- Badanie elektrokardiologiczne (wg standardu Komisji Kardiologicznej) z opisem.
- Badanie czynnościowe pod opieką lekarza (wysiłkowe, po atropinie, po ergotaminie).
Elektrokardiogram zwykle nazywany EKG jest to zarejestrowana elektryczna aktywność serca przy pomocy elektrod zamocowanych na skórze klatki piersiowej.
Badanie EKG:
- pozwala na ocenę rytmu i częstości pracy serca
- oraz umożliwia wykrycie uszkodzenia mięśnia sercowego u osób które przeszły lub właśnie przechodzą zawał serca.
Na podstawie zapisu EKG można również ocenić wielkość komór serca.
 
EEG
- Badanie wykonywane aparatem cyfrowym "IGI TRACK".
- Wykonywanie mapingu potencjałów mózgowych.
  Popularnie stosowany skrót EEG pochodzi od nazwy badania czynności mózgu. Badanie to nazywane jest elektroencefalografią.
  EEG polega na rejestracji (przy pomocy elektrod umieszczonych na skórze głowy) czynnościowych prądów mózgu człowieka, które charakteryzują się niewielkim napięciem (od kilku do kilkuset mikrowoltów). Częstotliwość tych prądów waha się od 0,5 Hz do 50 Hz. Do rejestracji tych niewielkich potencjałów służą aparaty encefalograficzne.
Wskazania do wykonania badania:
- Różnicowanie czynnościowych i organicznych schorzeń mózgu,
- Napady padaczkowe,
- Urazy czaszkowo-mózgowe,
- Niedorozwój umysłowy,
- Monitorowanie czynności mózgu podczas operacji (tętnicy szyjnej i serca),
- Śpiączki,
- Zaburzenia snu.
 
HOLTER EKG:
Badanie umożliwia rejestrację zaburzeń rytmu i przewodnictwa, 
oraz nieprawidłowości w ukrwieniu mięśnia sercowego dzięki zastosowaniu wielogodzinnej rejestracji zapisu EKG w warunkach normalnej aktywności badanego.
 
HOLTER  CIŚNIENIOWY (RR):
Badanie polega na rejestracji ciśnienia tętniczego w ciągu doby, z reguły w dzień co 15 minut, w nocy co 30 minut.
Badanie EKG metodą Holtera jest modyfikacją zwykłego, spoczynkowego badania EKG. Różnica polega na tym, że badanie metodą Holtera trwa przez całą dobę a nie kilkadziesiąt sekund jak przy tradycyjnym badaniu EKG.
Typowe wskazania do badania to:
- zaburzenia rytmu serca,
- bradykardia, czyli wolna czynność serca, poniżej 60 uderzeń na minutę,
- choroba niedokrwienna serca,
- ocena sprawności stymulatora serca u pacjentów ze wszczepionym  rozrusznikiem,

-omdlenia, zasłabnięcia, utraty przytomności.

 

 

BIOPSJA CIENKOIGŁOWA TARCZYCY

 

Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa celowana (BACC) to metoda pobierania materiału komórkowego (cytologicznego) poprzez nakłucie cienką igłą pod kontrolą obrazu usg. Zaaspirowany materiał jest rozmazywany na szkiełku, barwiony i poddawany ocenie cytopatologa/patomorfologa, który potrafi trafnie rozpoznać chorobę z drobnego, często nawet kilkukomórkowego preparatu. Dzięki biopsjom aspiracyjnym cienkoigłowym celowanym skojarzonym z ultrasonografią udało się rozpoznać wiele wczesnych chorób nowotworowych.