FAQ | VITA

FAQ

Czy jest możliwość wykonania badania Holter w piątek lub sobotę?

Badanie Holter można wykonać od poniedziałku do czwartku w godzinach 17:00-18:30. Badanie metodą Holtera polega na założeniu na 24 godziny rejestratora monitorującego rytm serca lub ciśnienia, dlatego po założeniu aparatu trzeba liczyć się z tym, że za 24 godziny będzie musiało odbyć się zdjęcie aparatu i odczyt wyniku.

Czy w Państwa placówce mogę skorzystać z usług na NFZ?

Przychodnia VITA nie ma podpisanego kontraktu z NFZ na świadczenie usług refundowanych. Można skorzystać z usług prywatnych.

Czy mogę odebrać wyniki badań za moją mamę?

Tak, jeśli mama zostawiła w przychodni pisemne upoważnienie.

Druki upoważnień są w recepcji - pacjent wypełnia je w obecności pracownika Vity, w czasie wizyty w przychodni.

Czy można wykonać u Państwa cytologię?

Tak, w Przychodni Vita można wykonać badanie cytologiczne dwoma metodami – tradycyjną, a także LBC, czyli cytologię na podłożu płynnym. Czas oczekiwania na wynik badania to 14 dni roboczych.