RODO | VITA

RODO

  1. W Vita Management Sp. z o.o. został wyznaczony inspektor ochrony danych (IOD).

  2. Osobą pełniącą funkcję IOD jest Pan Andrzej Kręcichwost.

  3. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować we wszystkich sprawach związanych z:

  • przetwarzaniem danych osobowych,

  • oraz z wykonywaniem praw przysługujących z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane RODO).

  1. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

            Andrzej Kręcichwost
            Inspektor ochrony danych
            Vita Management Sp. z o.o.
            ul. Oławska 15, 50-123 Wrocław

 

Klauzule informacyjne ( do pobrania w pdf)

Klauzula informacyjna dla pacjentów

Klauzula informacyjna monitoring wizyjny

Klauzula informacyjna do celów prowadzenia rekrutacji

Klauzula informacyjna dla pracowników

Klauzula informacyjna dla kontrahenta

 

Zasady realizacji postępowania w zakresie ochrony danych osobowych oraz realizacji praw osób, których dane dotyczą w Vita Management Sp. z o.o.

Dokument do pobrania w pdf