Uroflowmetria | VITA

Uroflowmetria

 
 
Uroflowmetria- badanie przepływu moczu
Badanie uroflowmetryczne wykorzystuje się w diagnostyce zaburzeń oddawania moczu, które występują w chorobach układu moczowego, a także i innych schorzeniach.  Uroflowmetria jest podstawowym badaniem, pozwalającym określić rodzaj zaburzeń, które są przyczyną nieprawidłowości w opróżnianiu pęcherza moczowego.
Do najczęstszych przyczyn zaburzeń oddawania moczu należą: choroby układu moczowego (np. zaburzenia funkcji pęcherza moczowego, zakażenia układu moczowego, kamica, wady układu moczowego, rozrost gruczołu krokowego, uszkodzenia rdzenia kręgowego, procesy rozrostowe) jak i inne schorzenia, które pozornie wydają się nie mieć nic wspólnego z dysfunkcją dolnych dróg moczowych (np. cukrzyca, zaparcia, alergie pokarmowe, padaczka, zespól bezdechu sennego, zaburzenia psychologiczne). Zaburzenia oddawania moczu typu nietrzymania moczu, popuszczania moczu lub parcia naglącego stanowią powszechny problem w populacji osób młodszych i starszych i są wstydliwym problemem.
Na czym polega uroflowmetria?
Uroflowmetria  jednym z elementów badania urodynamicznego, pozwalającym określić rodzaj zaburzeń, które są przyczyną nieprawidłowości w opróżnianiu pęcherza moczowego.
Badanie jest bezbolesne i bezinwazyjne. Badanie uroflowmetryczne ocenia szybkość oddawania moczu, ilość oddaną w ciągu sekundy, całkowitą objętość mikcji oraz jest możliwość oceny objętości moczu zalegającego po mikcji. Dzięki takiej diagnostyce lekarz może ocenić czy  zachodzi prawidłowa koordynacja mięśni układu moczowego, czyli współpraca pomiędzy wypieraczem pęcherza a zwieraczem cewki moczowej.
 
 
Wskazania do uroflowmetrii:
1.      Zaburzenia podczas oddawania moczu. Zaliczamy do nich:
·         częstomocz,
·         nietrzymanie moczu,
·         nagłe parcie na mocz,
·         oddawanie moczu w kilku porcjach,
·         wydłużenie czasu oddawania moczu, cienki strumień moczu
·         moczenie nocne.
2.      Wskazania związane z budową pęcherza moczowego np. uchyłki pęcherza (o kształcie kieszonki lub workowate)
3.      Wskazania urologiczne np. zapalenie prostaty.
4.      Inne: u pacjentów z nawracającymi zakażeniami układu moczowego, po operacji przepuklin kręgosłupa lędźwiowego oraz przy uporczywych zaparciach.
 
Na czym polega badanie uroflowmetryczne?
Badanie uroflowmetryczne jest całkowicie niebolesne i nieinwazyjne. Pacjent w warunkach intymnych w toalecie oddaje mocz do przepływomierza, który składa się z dużego lejka, pojemnika na mocz i podstawy pomiarowej, zamocowanych na stojaku. Dla osób które wymagają pozycji siedzącej przy oddawaniu moczu ustawiany jest przenośny sedes nad urządzeniem. Przepływomierz analizuje strumień moczu za pomocą oprogramowania komputerowego. Raport badania zawiera krzywą mikcyjną oraz oblicza standardowe parametry. Całe badanie trwa maksymalnie do kilku minut.

 
Uroflowmetria z oceną USG zalegania moczu
Badanie uroflowmetryczne może zostać poszerzone o ocenę ilości zalegającego moczu w pęcherzu moczowym po mikcji za pomocą USG. Ocena za pomocą USG dokonywana jest tylko podczas badania wykonywanego przez lekarza urologa.
Ilość (w ml) zalegającego moczu w pęcherzu moczowym oznacza w jakim stopniu pęcherz moczowy został opróżniony po mikcji. Dla zwiększenia wartości diagnostycznej uroflowmetrii wskazane jest poszerzenie jej o ocenę zalegania moczu po mikcji.
Przygotowanie do uroflowmetrii?
Na 2 godziny przed planowanym terminem badania uroflowmetrii należy oddać mocz i wypić około 3-4 szklanki wody i powstrzymać się z oddawaniem moczu do czasu wykonania badania.
Dla większości pacjentów odczuwanie silnej potrzeby oddania moczu jest sygnałem dobrego przygotowania do badania. Jeśli  przed badaniem pacjent nie odczuwa silnej potrzeby oddania moczu, to należy wypić dodatkowe 2 kubki wody (woda dostępna w dystrybutorach).
Jeżeli nie czujemy się w pełni przygotowani zawsze możemy wspomóc się posiadaną butelką wody. W przypadku zbyt małej (mniejszej niż 150ml) objętości wydalonego moczu badanie uroflowmetryczne jest powtarzane nieodpłatnie w późniejszym terminie z uwagi na niską wartość diagnostyczną pomiaru.
Pacjentom mającym silne zaparcia zaleca się łagodne środki przeczyszczające (np. Lactulosa syrop) przyjęte na dzień przed badaniem w celu wypróżnienia, tak aby rano w dniu badania nie było zalegającego stolca w odbytnicy. W przeciwnym wypadku może to uniemożliwić prawidłowe oddanie moczu i zaburzyć pomiary.
Wyniki uroflowmetrii
Wynik uroflowmetrii przedstawiany jest w postaci wydruku. Maksymalny przepływ cewkowy u dorosłego mężczyzny wynosi 15 ml/s a średni przepływ cewkowy wynosi 8-10 ml/s. Najlepiej, aby badanie uroflowmetryczne było wykonane wielokrotnie w celu uzyskania wiarygodnego średniego wyniku z kilku mikcji.
Badania urolowmetrycznego nie wykonuje się u pacjentów z aktualną infekcją układu moczowego.
Zapraszamy do wykonania badania uroflowmetrii  jako osobnego badania lub z oceną zalegania moczu w pęcherzu pod kontrolą usg podczas konsultacji urologicznej w Przychodni VITA Lekarzy Specjalistów i Stomatologów.
Rejestracja osobista lub telefoniczna: 071- 343 35 56

Zobacz także