Holter ciśnieniowy (RR) | VITA

Holter ciśnieniowy (RR)

Badanie polega na rejestracji ciśnienia tętniczego w ciągu doby, z reguły w dzień co 15 minut, w nocy co 30 minut.
Badanie EKG metodą Holtera jest modyfikacją zwykłego, spoczynkowego badania EKG. Różnica polega na tym, że badanie metodą Holtera trwa przez całą dobę a nie kilkadziesiąt sekund jak przy tradycyjnym badaniu EKG.
Typowe wskazania do badania to:
- zaburzenia rytmu serca,
- bradykardia, czyli wolna czynność serca, poniżej 60 uderzeń na minutę,
- choroba niedokrwienna serca,
- ocena sprawności stymulatora serca u pacjentów ze wszczepionym  rozrusznikiem,

-omdlenia, zasłabnięcia, utraty przytomności.

Zobacz także