AUDIOMETRIA, TYMPANOMETRIA | VITA

AUDIOMETRIA, TYMPANOMETRIA

AUDIOMETRIA Z TYMPANOMETRIĄ - badania słuchu

 

Audiometria - ocenia przewodnictwo powietrzne i kostne, jest badaniem przedstawiającym na wykresie graficznym zdolności słyszenia.

Otrzymany wykres prezentuje na jakich częstotliwościach i z jakim natężeniem badany słyszy. Badanie wykonywane jest oddzielnie dla każdego ucha. Badanie pozwala ocenić stopień ubytku słuchu.

Tympanometria (audiometria impedancyjna) to badanie polegające na ocenie podatności błony bębenkowej na zmiany ciśnienia w przewodzie słuchowym zewnętrznym (czyli części ucha zewnętrznego, odpowiedzialnej za przekazywanie dźwięków pobranych z otoczenia przez małżowinę uszną do błony bębenkowej). 

Tympanometria jest obiektywną, nieinwazyjną metodą badania ucha środkowego. Polega na mierzeniu odbicia fali dźwiękowej od błony bębenkowej podczas zmiany ciśnienia w kanale słuchowym, a określa impedancję akustyczną ucha (sztywność błony bębenkowej).

Na czym polega badanie?

Badany ma umieszczaną sondę tympanometru w kanale ucha zewnętrznego, następnie badane jest wyjściowe ciśnienie w jamie bębenkowej. Pacjent przy jednoczesnym zatkaniu nosa i przełknięciu śliny - wywołuje ujemne ciśnienie w jamie bębenkowej, wówczas ponownie mierzy się ciśnienie w uchu. Badany wykonuje wydech z jednoczesnym zamknięciem ust i zatkaniem nosa, powoduje to wytworzenie dodatniego ciśnienia w uchu. Wykonuje się wówczas ostatni pomiar ciśnienia w jamie bębenkowej.

Pacjent może odczuwać lekki dyskomfort w uchu, ale samo badanie trwa tylko parę minut.

Tympanometria - wskazania do badania:

  • niedosłuch przewodzeniowy przy niezmienionej błonie bębenkowej lub z widocznym płynem w jamie bębenkowej
  • niedosłuch przewodzeniowy przy złej drożności trąbki słuchowej
  • niedosłuch przewodzeniowy z niemożliwością oceny jego przyczyny w innych badaniach
  • niedosłuch odbiorczy
  • niedowład nerwu twarzowego

Przeciwskazania - brak błony bębenkowej!

Tympanometria - przygotowanie do badania:

Konieczne jest badanie laryngologiczne z oceną drożności ucha zewnętrznego, trąbki słuchowej i subiektywnym badaniem słuchu.

Zarejestruj się!

 

 

Zobacz także