TRENING W LECZENIU OTYŁOŚCI | VITA

TRENING W LECZENIU OTYŁOŚCI

Aktywność fizyczna jest kluczowym elementem równania stanowiącego podstawę do określenia bilansu energetycznego. W przypadku nadwyżki dostarczonej energii w stosunku do ilości spożytkowanych kalorii zostaje ona zmagazynowana w postaci tkanki tłuszczowej (wzrost masy ciała). W przypadku spalenia większej ilości kalorii niż dostarczona w postaci pokarmów, organizm zaczyna korzystać z zapasów energetycznych i dochodzi do redukcji tkanki tłuszczowej. Jeżeli towarzyszy temu rozwój tkanki mięśniowej to niekoniecznie musi dojść do zauważalnego spadku masy ciała. W zależności od intensywności aktywności fizycznej, jej rodzaju, czasu trwania czy doboru ćwiczeń głównym źródłem energii mogą być węglowodany zgromadzone w organizmie pod postacią glikogenu lub pozyskiwane z tkanki tłuszczowej kwasy tłuszczowe. Dobór ćwiczeń i sposób ich realizacji (obciążenie, ilość powtórzeń, zastosowane przerwy) wpływają również na stopień pobudzenia tkanki mięśniowej do wzrostu. 
 
Planowanie treningu dla osoby z nadmierną masą ciała powinno opierać się na indywidualnym doborze ćwiczeń w myśl zasady, że każda aktywność fizyczna jest lepsza niż jej brak, a forma ruchu powinna być dopasowana do możliwości Pacjenta, jego upodobań i uwzględniać ograniczenia wynikające m.in. z miejsca zamieszkania, dostępności do obiektów treningowych (także terenów zielonych) czy z barier psychologicznych. Jest ważne żeby wystawieniu recepty na ruch towarzyszył instruktaż co do sposobu realizacji zaleceń wraz z ustaleniem celów krótko- i długoterminowych podejmowanych działań. 
 
Wystawienie recepty na ruch powinno być poprzedzone oceną stanu zdrowia Pacjenta i określeniem ewentualnych ograniczeń wynikających z tej oceny. Nieuregulowane nadciśnienie tętnicze, bardzo wysokie poziomy cukru, duszność pochodzenia sercowego czy ból w klatce piersiowej mogą stanowić podstawę do chwilowego ograniczenia aktywności fizycznej lub jej modyfikacji.

 

 

powrót do Centrum Leczenia Otyłości

powrót do Centrum Leczenia Otyłości

Personel: