TRENING | VITA

TRENING

Medyczny Trening Terapeutyczny to program ćwiczeń wspomagających inne metody terapii schorzeń uznawanych powszechnie za choroby cywilizacyjne.
Sięgając do ulotki leków stosowanych m.in w leczeniu cukrzycy, nadciśnienia czy otyłości zazwyczaj w jednym w pierwszych zdań znajdziemy sformułowanie, że farmakoterapia powinna być włączona po stwierdzeniu nieskuteczności metoda niefarmakologicznych.
Do metod niefarmakologicznych zaliczamy modyfikację stylu życia, odpowiednią dietę, spersonalizowany program aktywności fizycznej oraz techniki behawioralne. 
Programy treningowe w naszej poradni układane są przez lekarza posiadającego duże doświadczenie trenerskie obejmujące zarówno pracę terapeutyczną, jak i prowadzenie treningów dla Zawodników klasy mistrzowskiej. Przygotowanie planu aktywności fizycznej poprzedzone jest dokładną analizą potrzeb Pacjenta oraz szczegółową diagnostyką problemów zdrowotnych. 
W ramach sesji Medycznego Treningu Terapeutycznego fizjoterapeuta i / lub trener przygotują Pacjenta do podjęcia aktywności fizycznej (nauka techniki wykonywania ćwiczeń, optymalizacja wzorców posturalnych i ruchowych, regeneracja...). To właśnie ten etap pracy zwiększa skuteczność podejmowanych działań zmniejszając równocześnie ryzyko przerwania programu z powodu przeciążeń narządu ruchu, bólu stawów czy wadliwej techniki ćwiczeń. 
Medyczny Trening Terapeutyczny przeznaczony jest m.in. dla Pacjentów z otyłością, zaburzeniami lipidowymi, cukrzycą, insulinoopornością, dysfunkcjami tarczycy...

Zobacz także