REHABILITACJA | VITA

REHABILITACJA

Rehabilitacja jest elementem kompleksowego podejścia do zdrowia Pacjenta z chorobą otyłościową. Jej celem jest przygotowanie Pacjenta do podjęcia aktywności ruchowej i zapewnienie warunków anatomicznych do wykonywania ćwiczeń. Zazwyczaj tryb życia osób z nadmierną masą ciała oparty jest w znacznej mierze na mocno ograniczonych zasobach wzorców ruchowych. Siedzenie, wstawanie, przemierzanie krótkich dystansów, częste korzystanie z samochodu czy środków komunikacji publicznej prowadzi do powstawania dużych dysproporcji w pracy mięśni. Jedne mięśnie ulegają skróceniu (przykurczom), inne pozostające w ciągłym rozciągnięciu są osłabione. Dochodzi do tego ograniczenie ruchomości w stawach i kręgosłupie. Po pewnym czasie dochodzi do przeciążenia struktur stawowych i mięśniowych, co skutkuje występowaniem dolegliwości bólowych. Zazwyczaj na tym etapie zniechęcony Pacjent ponownie ogranicza swoją aktywność.
 
Praca z fizjoterapeutą często opiera się na nauczeniu Pacjenta prawidłowej techniki czynności życia codziennego - wstawanie, siedzenie, podnoszenie... Umiejętne rozciągnięcie przykurczonych struktur i wzmocnienie osłabionych grup mięśni poprawia ogólną sprawność Pacjenta nie tylko w zakresie ruchowym lecz również w technice oddychania, pracy przepony czy jakości procesu żucia, gryzienia czy połykania. Aktywacja mięśni posturalnych pozwala zmniejszyć ucisk na jelita i inne narządy wewnętrzne poprawiając ich funkcję i zmniejszając nasilenie często uciążliwych dla Pacjenta objawów takich jak wzdęcia, zgaga, zaparcia.
Personel: