niedosłuch? | VITA

niedosłuch?

1 na 2 młodych ludzi jest zagrożona utratą słuchu z powodu długotrwałej i nadmiernej ekspozycji na głośną muzykę i inne dźwięki.⁣ Czy:⁣
** pracujesz w hałaśliwym miejscu?⁣
** używasz słuchawek regularnie?⁣
** udwiedzasz miejsca z głośną muzyką? 
Możesz być narażony na utratę słuchu. ⁣
 
Chroń swój słuch. Ćwicz nawyki bezpiecznego słuchania.
 
Jeśli już masz niedosłuch - polecamy badania - tympanometrię i audiometrię, więcej o badaniach tutaj