VITA LECZENIE | VITA

VITA LECZENIE

Choroby naczyń
Zakres badań Opis

konsultacja specjalistyczna

konsultacja angiologiczna

USG żył metodą Dopplera

usg żył kończyn dolnych metodą Dopplera, Usg żył układu wrotnego metodą Dopplera

USG tętnic metodą Dopplera

Usg tętnic dogłowowych, usg tętnic kończyn dolnych, usg tętnic kończyn górnych metodą Dopplera.

Badania laboratoryjne podstawowe chorób naczyń Badania laboratoryjne podstawowe chorób naczyń Badania laboratoryjne podstawowe chorób naczyń

morfologia, rozmaz mikroskopowy, OB, CRP, lipidogram, glukoza, kreatynina, eGFR, GOT, GPT, CK, D- dimery, mocz badanie ogólne

Badania laboratoryjne rozszerzone

ANA screen, krioglobuliny, Ag HBs, HCV przeciwciała