WĄTROBOWY | VITA

WĄTROBOWY

Cena pakietu: 
107 zł
Badania wchodzące w zakres pakietu: 

próby wątrobowe (Aspat, Alat, Bilirubina, GGTP, Fosfataza alkaliczna), HCV, Hbs antygen/ anty- Hbs

Czas oczekiwania na wyniki (w dniach): 
1 dzień