REUMATOLOGICZNY | VITA

REUMATOLOGICZNY

Cena pakietu: 
250 zł
Badania wchodzące w zakres pakietu: 

morfologia, OB, CRP, kwas moczowy, ASO, RF, anty-CCP, p/c ANA Screen, Borelioza IgM, Borelioza IgG

Czas oczekiwania na wyniki (w dniach): 
7 dni