Rejestracja ON-LINE | VITA

Rejestracja ON-LINE

Nie znalazłeś terminu? wypełnij formularz! oddzwonimy!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach kontaktowych i marketingowych oraz w celu umieszczenia ich w bazie danych VITA Management sp. z o.o., ul. Oławska 15, 50-123 Wrocław; NIP: 8971818428; REGON: 363473349; KRS: 0000595692 - Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.). Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) informujemy, że administratorem danych osobowych jest VITA Management sp. z o.o., ul. Oławska 15, 50-123 Wrocław; NIP: 8971818428; REGON: 363473349; KRS: 0000595692 - Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Informujemy o przysługującym Pani/ Panu na podstawie art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych prawie dostępu do swoich danych. Podanie przez Panią/ Pana danych jest dobrowolne.

Jestem świadoma/y, że podanie przeze mnie danych jest dobrowolne i konieczne do prowadzenia korespondencji i podjęcia kontaktu zgodnie z moim zapytaniem i wyrażam zgodę na pobranie i przetwarzanie moich danych osobowych w celu udzielenia mi potrzebnych informacji. Jestem świadoma/y możliwości wglądu do moich danych osobowych, ich zmiany, ograniczenia przetwarzania, żądania przeniesienia danych oraz wnioskowania o ich usunięcie.