PRZEDOPERACYJNY | VITA

PRZEDOPERACYJNY

Cena pakietu: 
158 zł
Badania wchodzące w zakres pakietu: 

morfologia, glukoza, mocznik, kreatynina, jonogram (Na/K), HCV, HBS antygen, HIV, grupa krwi

Czas oczekiwania na wyniki (w dniach): 
4 dni