KARDIOLOGICZNY | VITA

KARDIOLOGICZNY

Cena pakietu: 
40 zł
Badania wchodzące w zakres pakietu: 

lipidogram (cholesterol całk, HDL, LDL, trójglicerydy), glukoza, CRP

Czas oczekiwania na wyniki (w dniach): 
1 dzień