40+ MĘŻCZYZNA | VITA

40+ MĘŻCZYZNA

Cena pakietu: 
190 zł
Badania wchodzące w zakres pakietu: 

morfologia, rozmaz, OB, mocz badanie ogólne, glukoza, lipidogram (cholesterol całk, HDL, LDL, trójglicerydy), próby wątrobowe (Aspat, Alat, Bilirubina, GGTP, Fosfataza alkaliczna), jonogram (Na/K), Mg, kwas moczowy, TSH, PSA, testosteron całk, kał na krew utajoną

Czas oczekiwania na wyniki (w dniach): 
1 dzień