prof. dr hab. n. med. Jan Skóra | VITA

prof. dr hab. n. med. Jan Skóra

Specjalista chirurgii ogólnej, naczyniowej. Ukończył Wydział Lekarski Wrocławskiej Akademii Medycznej
w 1983 roku. Wieloletni pracownik w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej we Wrocławiu.
Ekspert w zakresie wykorzystania komórek macierzystych i terapii genowej w zakresie medycyny regeneracyjnej i leczenia
krytycznego niedokrwienia kończyn.
Posiada specjalizację 2 stopnia z zakresu chirurgii ogólnej i chirurgii naczyniowej. Uzyskał tytuł doktora
nauk medycznych w 1988 roku. W 2015 roku otrzymał nominacje na profesora zwyczajnego w zakresie
chirurgii naczyniowej. Współzałożyciel i członek towarzystw naukowych z zakresu chorób naczyń:
Polskiego Towarzystwa Flebologicznego, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej, Polskiego
Towarzystwa Leczenia Ran. Jest uczestnikiem w wielu międzynarodowych i krajowych programach
naukowych z zakresu chorób tętnic, żył, naczyń limfatycznych. Dorobek naukowy to ponad 200
publikacji dotyczących schorzeń układu tętniczego, żylnego i limfatycznego.
Od 30 lat prowadzi prywatną praktykę z zakresu chorób naczyń. Od 25 lat wykonuje badania USG DD
kolor naczyń w celu diagnostyki chorób tętnic i żył. Od szeregu lat zajmuje się profilaktyką i wczesną
diagnostyką i leczeniem tętniaków aorty brzusznej, miażdżycą tętnic obwodowych ze szczególnym
uwzględnieniem wykorzystania komórek macierzystych w leczeniu krytycznego niedokrwienia kończyn
dolnych. Od ponad 20 lat rozpoznanie i leczeniem miażdżycą tętnic szyjnych stanowią jedną z
podstawą praktyki klinicznej i działalności naukowej. Posiada długoletnie i bogate doświadczenie w
leczeniu chorób układu żylnego z wykorzystaniem leczenia zachowawczego i zabiegów operacyjnych.
Od 15 lat jako pierwszy w Polsce wprowadził do leczenia ran terapię genową.
 
Główne zainteresowania: szeroko pojęta problematyka leczenia ran z wykorzystaniem komórek macierzystych i terapii
genowej, profilaktyka przeciwzakrzepowa, nowoczesne leczenie schorzeń układu żylnego.