mgr Anna Klempous | VITA

mgr Anna Klempous

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu Opolskiego. Doświadczony specjalista w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Posługuje się językiem migowym, zajmuje się diagnozą w zakresie zaburzeń pamięci i funkcjonowania w życiu codziennym. Dokonuje oceny sprawności funkcjonalnej, stanu psychicznego i umysłowego.
W 2016 roku ukończyła Studium Mediacji we Wrocławskim Centrum Psychoterapii. Udziela porad i wsparcia w sytuacjach konfliktowych w rodzinie i pracy, prowadzi konsultacje dla par.
Współpracuje z Centrum Terapii Biofeedback. W trakcie szkolenia z zakresu terapii Gestalt oraz kursu psychoterapii we Wrocławskiej Fundacji Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii.
 
 
Mediacje to poufna metoda rozwiązywania sporu, w której strony sporu, z pomocą dwóch bezstronnych i neutralnych mediatorów, samodzielnie dochodzą do porozumienia. Zastosowanie mediacji jest możliwe we wszystkich sprawach, w których prawo dopuszcza zawarcie ugody. 
Zapraszamy na mediacje, dotyczące spraw rodzinnych w tym spraw rozwodowych, o separację, ustalenie kontaktów z dzieckiem, a także spraw pracowniczych i zawodowych.
 
 Do korzyści z prowadzonych mediacji można zaliczyć:
- polubowne porozumienie
- utrzymanie wzajemnych relacji
- obniżenie poziomu negatywnych emocji
- zrozumienie potrzeb zarówno własnych, jak i drugiej osoby
 
 
Koszty mediacji:

  • koszty mediacji obciążają strony, co do zasady w równych częściach, chyba że strony ustalą inny podział rozliczeń
  • wysokość wynagrodzenia mediatora wynika z uzgodnień przed rozpoczęciem mediacji

Propozycja: pierwsze spotkanie 300 zł - niezależnie od czasu trwania mediacji
Spotkanie kolejne: 200 zł - 1 godzina