mgr Anna Klempous | VITA

mgr Anna Klempous

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu Opolskiego. Doświadczony specjalista w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Posługuje się językiem migowym, zajmuje się diagnozą w zakresie zaburzeń pamięci
i funkcjonowania w życiu codziennym. Dokonuje oceny sprawności funkcjonalnej,
stanu psychicznego i umysłowego. W 2016 roku ukończyła Studium Mediacji
we Wrocławskim Centrum Psychoterapii. Udziela porad i wsparcia w sytuacjach konfliktowych w rodzinie i pracy, prowadzi konsultacje dla par. Współpracuje
z Centrum Terapii Biofeedback. W trakcie szkolenia z zakresu terapii Gestalt oraz kursu psychoterapii we Wrocławskiej Fundacji Ochrony Zdrowia Psychicznego
i Rozwoju Psychoterapii.