mgr Agnieszka Powalisz-Ratajczyk | VITA

mgr Agnieszka Powalisz-Ratajczyk

 
mgr Agnieszka Powalisz-Ratajczyk
Psycholog, neuropsycholog, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (2006-2011r.). W ramach studiów realizowała program specjalizacji w zakresie psychologii klinicznej. Posiada kwalifikacje zawodowe w zakresie diagnozy i terapii neuropsychologicznej zdobyte w ramach studiów podyplomowych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (2012-2013r.). Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego. Specjalizuje się w pracy z osobami dorosłymi cierpiącymi z powodu deficytów funkcji poznawczych i procesów emocjonalnych oraz zaburzeń zachowania będących konsekwencją uszkodzeń mózgu, takich jak urazy czaszkowo-mózgowe, udary, a także inne schorzenia ośrodkowego układu nerwowego. Prowadzi także diagnozę procesów poznawczych w przypadku osób z podejrzeniem choroby otępiennej, a także psychoedukację i terapię dla pacjentów i ich rodzin. 
Uczestniczka konferencji, szkoleń i warsztatów z zakresu diagnostyki i terapii chorób neurodegeneracyjcnych (m.in.: Konferencje Naukowo-Szkoleniowe „Neurodegeneracje”; konferencje organizowane przez Polskie Towarzystwo Alzheimerowskie; szkolenia i warsztaty: „Neuropsychologiczna diagnostyka różnicowa zespołów otępiennych”; „Badanie pamięci w szczególnych sytuacjach klinicznych”; „Zaburzenia pamięci semantycznej, Skala EDCS w praktyce klinicznej”; „Terapia funkcji językowych w schorzeniach neurozwyrodnieniowych”; „Neuropsychologiczna diagnostyka różnicowa wariantów choroby Alzheimera”).
W swojej pracy terapeutycznej wykorzystuje metody Racjonalnej Terapii Zachowania (szkolenie: „Racjonalna Terapia Zachowania – RTZI”; warsztaty: „Racjonalna Terapia Zachowania – warsztaty doskonalące”).
Obecnie pracuje na stanowisku psychologa w Klinicznym Oddziale Neurologii w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką we Wrocławiu. 
Zakres usług:
- diagnoza psychologiczna i neuropsychologiczna dorosłych
- terapia neuropsychologiczna dorosłych
- terapia RTZ