lek. Ziemowit Dymała | VITA

lek. Ziemowit Dymała

Opis działalności lekarskiej
W ramach swojej specjalizacji zajmuję się leczeniem chorób uszu, nosa, gardła i krtani zarówno osób dorosłych jak i dzieci.
Wykonuję endoskopię laryngologiczną, omawiam z pacjentem wyniki audiometrii z tympanometrią i dalszy proces leczenia.
 
Doświadczenie zawodowe
W roku 1981 uzyskałem dyplom lekarza medycyny, natomiast specjalizację z zakresu otolaryngologii uzyskałem w 1993 r. 
 
Członkowstwo w towarzystwach naukowych
Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Otolaryngologicznego
 
Znajomość języków obcych
- język angielski
- język rosyjski