Inne | VITA

Inne

InneWydanie zaświadczenia lekarskiego 61,50 zł
Opłata za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej 0,40 zł
Uwierzytelniona kopia historii choroby - opłata za każdą stronę 0,40 zł
Opłata za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej 11,36 zł
Opłata za sporządzenie wyciągu, kopii lub odpisu dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, jeżeli przychodnia prowadzi dokumentacje w formie elektronicznej 2,27 zł

 

Cena uwzględnia podatek VAT