szczepienia p/ grypie | VITA

szczepienia p/ grypie

W sezonie 2021/2022 prowadzimy bezpłatne szczepienia w ramach programu finansowanego przez Ministerstwo Zdrowia dla osób uprawnionych  (wszyscy powyżej 18 roku życia) oraz szczepienia odpłatne w cenie 65 zł - z wykorzystaniem preparatu dostarczonego przez VITA. Kwalifikujemy do szczepienia i szczepimy również osoby posiadające szczepionki zakupione w aptece. 
 
Grypa jest ostrą chorobą zakaźną wywoływaną przez wirusy z rodziny Orthomyxoviridae. Główną drogą zakażenia jest droga kropelkowa. Uszkodzenie przez wirusa grypy nabłonka górnych dróg oddechowych ułatwia penetrację tkanki przez bakterie i rozwój powikłań bakteryjnych (zapalenie oskrzeli / płuc, zapalenie mięśnia sercowego, zaostrzenie chorób przewlekłych). Grypa charakteryzuje się szybkim narastaniem objawów ogólnoustrojowych (wysoka gorączka, dreszcze, bóle głowy, mięśniowo-stawowe, nudności, wymioty) oraz miejscowych (kaszel i ból gardła). 
 
Co roku oficjalnie rejestrowanych jest w Polsce od kilkuset tysięcy do kilku milionów chorych na grypę. Szczyt zachorowań przypada na okres od stycznia do marca. Rocznie na świecie odnotowywanych jest 3-5 mln przypadków o ciężkim przebiegu oraz 300 000 - 700 000 zgonów.
 
Szczepienie przeciwko grypie zalecane jest wszystkim osobom od ukończenia 6. miesiąca życia, w szczególności dzieciom w wieku od 6 miesiąca do 18. roku życia. Zaleca się szczepienie przeciwko grypie osobom powyżej 55. roku życia, osobom mającym bliski kontakt zawodowy lub rodzinny z dziećmi w wieku do ukończenia 6 miesiąca życia oraz z osobami w wieku podeszłym lub przewlekle chorymi, pracownikom ochrony zdrowia, szkół, handlu, transportu, funkcjonariuszom publicznym, pensjonariuszom domów spokojnej starości oraz innych placówek zapewniających całodobową opiekę itp.
 
Szczepienie przeciwko grypie jest też zalecane u osób z grup dużego ryzyka ciężkiego przebiegu choroby:
  • osobom po transplantacji narządów
  • przewlekle chorym dorosłym (szczególnie chorującym na niewydolność układu oddechowego, astmę oskrzelową, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, niewydolność układu krążenia, chorobę wieńcową, niewydolność nerek, choroby wątroby, choroby metaboliczne, w tym cukrzycę)
  • chorym na nowotwory układu krwiotwórczego
  • osobom w ciąży lub planującym ciążę

 

Szczepimy codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 17.00 - bez wcześniejszej rejestracji!