OFERTA DLA SENIORA 65+ | VITA

OFERTA DLA SENIORA 65+

PRZYCHODNIA VITA Partnerem Wrocławskiego Centrum Seniora

Posiadacze Wrocławskiej Karty Seniora uprawnieni są do korzystania z usług ze zniżką od cen komercyjnych:
 
FIZJOTERAPIA
15% zniżki
 
BADANIA LABORATORYJNE, HOLTER BADANIA USG, RTG, SPIROMETRIA
10% zniżki
 
KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE, w tym konsultacja geriatryczna i całościowa ocena geriatryczna:
15% zniżki
 
BEZPŁATNE BADANIE SŁUCHU Firma Audiofon na terenie Przychodni: 
Poniedziałki 9:00-11:00, środy 11:00-13:00
 
STOMATOLOGIA w tym stomatologia zachowawcza i protetyka 10% zniżki
 

Kompleksowa oferta usług medycznych z holistycznym podejściem do człowieka  w starszym wieku:

·         Poradnia geriatryczna z całościową oceną geriatryczną,

·         kompleksowe badania pamięci

·         konsultacje specjalistyczne,

·         diagnostyka: RTG, USG, badania laboratoryjne, badania słuchu,

·         rehabilitacja