MOVEMBER | VITA

MOVEMBER

30% mężczyzn w wieku od 50 do 80 lat oraz 80% mężczyzn po 80 roku życia zachoruje na raka prostaty. Nowotwór ten zajmuje 4. miejsce pod względem śmiertelności na świecie.
Idea akcji Movember jest prosta... przez cały listopad mężczyźni zapuszczają wąsy jako znak solidarności, ale również w celu wzbudzenia zainteresowania społeczeństwa tematem nowotworów prostaty oraz jąder.