Informacje o SARS-CoV-2 | VITA

Informacje o SARS-CoV-2

Jak się zabezpieczyć?
 

  1. Jeśli źle się czujesz, zostań w domu!
  2. Unikaj kontaktu z osobami chorymi!
  3. Zasłaniaj usta podczas kaszlu, kichania, kataru chusteczką jednorazową i wyrzucaj ją za każdym użyciem!
  4. Nie dotykaj oczu, nosa, ust!
  5. Myj ręce przez co najmniej 20 sek. i dezynfekuj ręce środkiem zawierającym 60% alkohol bardzo często, szczególnie przed posiłkiem, po kaszlu, po wycieraniu nosa!
  6. Dezynfekuj przedmioty i powierzchnie, których dotykasz!
  7. Używaj maski ochronnej jednorazowej jeśli masz objawy infekcji, pracujesz jako opiekun, jesteś pracownikiem medycznym!

 
Informacje przygotowane na podstawie zaleceń opublikowanych przez Centers for Disease Control and Prevention https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/