VITA LECZENIE | VITA

VITA LECZENIE

Serce
Zakres badań Opis

konsultacja specjalistyczna

konsultacja kardiologiczna + USG serca

badanie podstawowe

EKG spoczynkowe

Badania laboratoryjne podstawowe

krew: morfologia, lipidogram (cholesterol całkowity, HDL, LDL, triglicerydy), glukoza, Na, K, CRP, kreatynina, konsultacja kardiologiczna

Badania laboratoryjne rozszerzone

24 - godzinne badanie EKG metodą Holtera, 24-godzinne monitorowanie ciśnienia metodą Holtera. Krew: homocysteina, ALAT, ASPAT,kwas moczowy, żelazo, TIBC, ferrytyna, transferyna