Poradnia geriatryczna | VITA

Poradnia geriatryczna

Poradnia oferuje unikalne, holistyczne podejście do starszego człowieka.

Aby być sprawnym w starości, należy zadbać  o to wcześniej. Różne schorzenia przyspieszają proces starzenia się organizmu i utraty jego sprawności. Odpowiednio wcześnie zdiagnozowane problemy zdrowotne i wdrożone leczenie pozwalają przywrócić VITAlność.

W ofercie przychodni VITA: całościowa ocena geriatryczna obejmująca diagnostykę i leczenie zaburzeń pamięci, zaburzeń neurologicznych, psychicznych, zaburzeń nastroju, sprawności ruchowej, zaburzeń odżywiania, analizę stosowanych leków. Diagnostyka laboratoryjna profilu metabolicznego pozwala na ocenę wydolności poszczególnych narządów i wraz z wynikami badań diagnostycznych i całościowej oceny geriatrycznej na właściwy dobór leków. Właściwie postawiona diagnoza i dobrane leczenie pozwalają na zachowanie sprawności starszej osoby mimo wielu chorób.

Wskazania do konsultacji geriatrycznej i kompleksowej oceny geriatrycznej  to:

 • osoba powyżej 60 roku życia, u której  rodzina/ opiekunowie zauważają zmiany w zachowaniu, zaburzenia pamięci, pogorszenie sprawności,
 • pacjent nie był jeszcze kompleksowo badany; pacjent wykazuje niechęć do hospitalizacji; rodzina/ opiekunowie  nie mają czasu na asystowanie pacjentowi w kilkukrotnych wizytach lekarskich a pacjent nie jest w pełni samodzielny w poruszaniu się;
 • rodzina/ opiekunowie chcą zapobiec pogorszeniu się stanu zdrowia pacjenta wymagającego stałej opieki - chęć utrzymania jak największej samodzielności pacjenta

 

Kompleksowa Ocena Geriatryczna do wyboru:

Wariant I: Konsultacja geriatryczna i kompleksowa ocena geriatryczna ambulatoryjna pielęgniarska

Podczas jednej wizyty bez konieczności pobytu w szpitalu realizowany jest nastepujący plan badań:

 • konsultacja geriatryczna z pogłębionym wywiadem lekarskim
 • całościowa ocena geriatryczna pielęgniarska
  • ocena sprawności funkcjonalnej,
  • ocena stanu psychicznego i umysłowego
  • ocena odżywienia organizmu
  • pomiary antropometryczne osoby starszej 
 • konsultacja geriatryczna podsumowująca
 • wydanie zaleceń dotyczących dalszego postępowania

Czas trwania: 2 godziny

Cena: 350 zł – zadzwoń i zarezerwuj termin wizyty!

 

Wariant II: Ocena sprawności ruchowej seniora przez fizjoterapeutę

Przeprowadzana jest u pacjentów, których lekarz geriatra zakwalifikował do rehabilitacji ruchowej. Celem oceny jest ocena  sprawności ruchowej i wydolności wysiłkowej, aby dobrać ćwiczenia dostosowane do możliwości pacjenta.

Plan badań:

 • fizjoterapeutyczna ocena :
 • sprawności ruchowej (test Berga),
 • wydolności wysiłkowej (6 minutowy/ 2 minutowy test marszu),
 • kwalifikacja do gimnastyki senioralnej (TUG),

Wnioski: przy konieczności wsparcia chodu ustalenie rodzaju zaopatrzenia ortopedycznego. Konieczność kontrolnej konsultacji geriatrycznej celem podsumowania i ustalenia zaleceń

Czas trwania: 1 godzina

Cena – 100 zł – zadzwoń i zarezerwuj termin wizyty!

 

Podczas każdego programu nasz lekarz geriatra ustala indywidualny plan diagnostyki i leczenia dla każdego pacjenta.

 

 

PRZYGOTOWANIE DO KONSULTACJI GERIATRYCZNEJ:

 1. Należy przynieść SPISANE na kartce stosowane leki i dawkowanie
 2. Należy przynieść ze sobą posiadaną  dokumentację medyczną:
 • karty informacyjne z pobytów szpitalnych
 • karty konsultacji od różnych specjalistów, zalecenia pisemne od lekarzy specjalistów, jeśli są
 1. Proszę zabrać aparat słuchowy, jeśli pacjent posiada
 2. Proszę zabrać okulary

Wskazane, by pacjent zgłosił się z opiekunem, jeśli to możliwe.

 

 

BADANIA PAMIĘCI

CENTRUM DIAGNOSTYKI I LECZENIA ZABURZEŃ PAMIĘCI

PORADNIA GERIATRYCZNA

 

 

Oferta skierowana jest do osób powyżej 60 roku życia, u których stwierdza się:

- pogorszenie pamięci świeżej

- pogorszenie orientacji

- pogorszenie funkcjonowania w życiu codziennym

 

ZAPRASZAMY NA BADANIA PAMIĘCI:

- kompleksowe 

- uzupełniające

- indywidualny trening funkcji poznawczych

Z upływem lat mózg jak i inne narządy podlegają naturalnemu procesowi starzenia się. Jeśli do tej naturalnej drogi dołączą się procesy chorobowe powodujące zmiany degeneracyjne układu nerwowego, to mamy do czynienia z procesami patologicznymi prowadzącymi do różnego rodzaju zespołów otępiennych, z których najbardziej znana jest choroba Alzheimera.

Proces uszkodzenia układu nerwowego jest wieloletni i pierwsze objawy pojawiają się zazwyczaj po 65 roku życia i mogą być przeoczone, bo zostają przypisane wiekowi.

Warto  wykonywać badania oceniające pamięć i inne funkcje poznawcze po 60 roku życia, aby można było uchwycić zaburzenia i rozpocząć leczenie.

Zapraszamy na badania pamięci do Centrum diagnostyki i leczenia zaburzeń pamięci w Przychodni VITA. Nasi specjaliści służą fachową pomocą.

 

 

PRZEGLĄD ZDROWIA 65+

KOBIETA:

 • konsultacja ginekologiczna z USG transvaginalnym (więcej o poradni tutaj)
 • konsultacja kardiologiczna z USG serca (więcej o poradni tutaj)
 • konsultacja okulistyczna (więcej o poradni tutaj)
 • konsultacja laryngologiczna z endoskopią (więcej o poradni tutaj)
 • przegląd stomatologiczny 
 • całościowa ocena geriatryczna (więcej o poradni tutaj)
 • badania diagnostyczne
 • badania laboratoryjne
 • konsultacja geriatryczna podsumowująca wyniki (więcej o poradni tutaj)

 

MĘŻCZYZNA:

 • konsultacja urologiczna z USG (więcej o poradni tutaj)
 • konsultacja kardiologiczna z USG serca (więcej o poradni tutaj)
 • konsultacja okulistyczna (więcej o poradni tutaj)
 • konsultacja laryngologiczna z endoskopią (więcej o poradni tutaj)
 • przegląd stomatologiczny 
 • całościowa ocena geriatryczna (więcej o poradni tutaj)
 • badania diagnostyczne
 • badania laboratoryjne
 • konsultacja geriatryczna podsumowująca wyniki (więcej o poradni tutaj)

 

Zobacz także