Poradnia diabetologiczna | VITA

Poradnia diabetologiczna

W poradni diabetologicznej VITA zajmujemy się leczeniem stanów przedcukrzycowych, cukrzycy i wszelkich zaburzeń metabolicznych i klinicznych z nimi związanych.

Cukrzyca jest najsilniejszym czynnikiem ryzyka przyspieszonego rozwoju miażdżycy, czyli stanowi poważne  zagrożenie zawałem serca i udarem mózgu.

Prawidłowo kontrolowana cukrzyca zwiększa szanse na dłuższe życie w zdrowiu i sprawności.

 

Na pierwszą wizytę w poradni diabetologicznej należy zgłosić się z następującymi wynikami:

- pomiary poziomu cukru na czczo oraz 2 godziny po posiłku przez co najmniej 2 tygodnie - w formie zapisywanej w książeczce lub zeszycie

- spis przyjmowanych wszystkich leków: nazwa, dawka, krotność przyjmowania

- posiadana dokumentacja medyczna ( karty informacyjne ze szpitala, konsultacje, wyniki badań)

- pomiary wartości ciśnienia tętniczego i tętna – 2x dziennie lub  minimalnie 1 x dziennie

- badania laboratoryjne: glukoza, HbA1c, lipidogram (cholesterol całkowity, LDL, HDL, trójglicerydy), kreatynina z eGFR, jonogram (sód , potas), CRP, ALAT, ASPAT, GGTP, Fosfataza alkaliczna, kwas moczowy, morfologia diff, mocz badanie ogólne, TSH

Kolejne zalecenia diagnostyczne ustala lekarz diabetolog.

 

Ze względu na znane powikłania kliniczne cukrzycy, każda osoba chora na cukrzycę powinna mieć przeprowadzone następujące badania diagnostyczne co rok:

- konsultacja okulistyczna z oceną dna oczu (pod kątem retinopatii cukrzycowej)

- konsultacja neurologiczna – pod kątem polineuropatii cukrzycowej

- konsultacja angiologiczna z badaniem usg metodą Dopplera tętnic dogłowowych lub tętnic kończyn dolnych  z oceną  ukrwienia obwodowego i stanu skóry

- konsultacja nefrologiczna z oceną funkcji nerek (wymagane badania laboratoryjne: kreatynina z eGFR, kwas moczowy, jonogram: sód, potas, morfologia diff, mocz badanie ogólne)

- konsultacja kardiologiczna z usg serca i EKG spoczynkowym – pod kątem powikłań kardiologicznych cukrzycy

- po 60 r.ż. badanie denzytometryczne pod kątem rozwoju osteoporozy

- edukacja w cukrzycy

Personel: 

Zobacz także