DIAGNOSTYKA I LECZENIE ZABURZEŃ PAMIĘCI

Centrum diagnostyki i leczenia zaburzeń pamięci w Przychodni VITA
 Z upływem lat mózg jak i inne narządy podlegają naturalnemu procesowi starzenia się. Jeśli do tej naturalnej drogi dołączą się procesy chorobowe powodujące zmiany degeneracyjne układu nerwowego, to mamy do czynienia z procesami patologicznymi prowadzącymi do różnego rodzaju zespołów otępiennych, z których najbardziej znana jest choroba Alzheimera.
Proces uszkodzenia układu nerwowego jest wieloletni i pierwsze objawy pojawiają się zazwyczaj po 65 r.ż. i mogą być przeoczone, bo zostają przypisane wiekowi.
 
Warto  wykonywać badania oceniające pamięć i inne funkcje poznawcze po 60 r.ż., aby można było uchwycić zaburzenia i rozpocząć leczenie.
 
Oferta skierowana jest do osób > 60 roku życia,
u których stwierdza się:
- pogorszenie pamięci świeżej
- pogorszenie orientacji
- pogorszenie funkcjonowania w życiu codziennym
 
ZAPRASZAMY NA BADANIA PAMIĘCI:
- kompleksowe
- uzupełniające 
- indywidualny trening funkcji poznawczych