test ROMA | VITA

test ROMA

dla kogo?
Test ROMA to algorytm pozwalający ocenić prawdopodobieństwo ryzyka wystąpienia nowotworu jajnika u kobiet z guzami obecnymi w obrębie miednicy.
Algorytm ROMA (z ang. Risk of Ovarian Malignancy Algorithm) jest wyliczany na podstawie oznaczonych stężeń dwóch markerów nowotworowych CA125 i HE4 oraz z uwzględnieniem statusu menopauzalnego kobiety. Na jego podstawie można zaklasyfikować kobiety do wysokiej lub niskiej grupy ryzyka rozwoju raka jajnika. Wykonanie oznaczeń obu markerów jednocześnie i wyliczenie wartości ROMA zwiększa wartość diagnostyczną tych badań. Szczególnie podkreśla się rolę ROMA w wykrywaniu wczesnych postaci raka jajnika.
Test ROMA nie jest zalecany do diagnostyki kobiet poniżej 18 roku życia, wcześniej leczonych na nowotwór lub aktualnie poddawanych chemioterapii.
 
jak często?
na test ROMA zazwyczaj kieruje lekarz po stwierdzeniu niepokojących objawów lub innych wyników badań, które mogłyby wskazywać na obecność procesu nowotworowego toczącego się w jajniku
więcej o teście znajdziesz tutaj

 

Cena pakietu: 
170 zł
Badania wchodzące w zakres pakietu: 

markery HE4 + Ca125 + analiza statystyczna wg specjalnego algorytmu 

 

Czas oczekiwania na wyniki (w dniach): 
do 3 dni roboczych