Sportowca | VITA

Sportowca

Cena pakietu: 
200 zł
Badania wchodzące w zakres pakietu: 

ASPAT, ALAT, CPK, CRP, Lipidogram (cholesterol cał. HDL, LDL, Trójglicerydy), Glukoza, Homocysteina, Jonogram II (Na/K/Cl), kreatynina, kwas moczowy, Mg, Mocz badanie ogólne, Mocznik, Morfologia, OB, Ca, Fe

Czas oczekiwania na wyniki (w dniach): 
do 2 dni