OncoOVARIAN Dx – JAJNIKI | VITA

OncoOVARIAN Dx – JAJNIKI

 

Test, oparty na algorytmach sztucznej inteligencji, wspomagający diagnostykę raka jajnika na etapie wyprzedzającym wystąpienie objawów klinicznych. 

Pomimo wysokiego stopnia zaawansowania technologicznego test nie może stanowić jedynego narzędzia diagnostycznego. Tak jak każde badanie laboratoryjne powinien być jednym z elementów procesu diagnostyczno-terapeutycznego.

 

Cena pakietu: 
690zł
Badania wchodzące w zakres pakietu: 

Kreatynina, ASPAT, ALAT, GGTP, BIL-T, AFP, CA 125,  HE4, CA 19.9, CEA, Beta hCG

Czas oczekiwania na wyniki (w dniach): 
21 dni