OncoCUP Dx – OGNISKO PIERWOTNE KOBIETA | VITA

OncoCUP Dx – OGNISKO PIERWOTNE KOBIETA

 
Nowoczesny test, oparty na algorytmach sztucznej inteligencji, wspomagający diagnostykę nowotworów o nieznanym pochodzeniu. Zestaw specyficznych testów wskazuje najbardziej prawdopodobną lokalizację choroby.
Pomimo wysokiego stopnia zaawansowania technologicznego test nie może stanowić jedynego narzędzia diagnostycznego. Tak jak każde badanie laboratoryjne powinien być jednym z elementów procesu diagnostyczno-terapeutycznego.

 
 

Cena pakietu: 
1250 zł
Badania wchodzące w zakres pakietu: 

Kreatynina, ASPAT, ALAT, GGTP, Bilirubina całkowita, AFP, Beta hCG, CA 125, CA 19.9, CA 72.4, CEA, CYFRA 21-1, HE4, CA 15.3, NSE, ProGRP, SCC, S100

Czas oczekiwania na wyniki (w dniach): 
21 dni