ODDECHOWY I | VITA

ODDECHOWY I

10 alergenów
Cena pakietu: 
75 zł
Badania wchodzące w zakres pakietu: 

pyłek brzozy brodawkowej, pyłek olszyny szarej, pyłek leszczyny, pyłek dębu, oliwka, tymotka łąkowa, pyłek żyta, ambrozja, pyłek bylicy, pyłek babki lancetowatej