Celiakia IgG Polycheck | VITA

Celiakia IgG Polycheck

Cena pakietu: 
95 zł
Badania wchodzące w zakres pakietu: 

DGP IgG (deaminowany peptyd gliadyny), tTG IgG (transglutaminaza), Intrinsic Factor