Celiakia IgA Polycheck | VITA

Celiakia IgA Polycheck

Cena pakietu: 
95 zł
Badania wchodzące w zakres pakietu: 

DGP IgA (deaminowany peptyd gliadyny), tTG IgA (transglutaminaza)