BEZPIECZEŃSTWA | VITA

BEZPIECZEŃSTWA

Cena pakietu: 
204 zł
Badania wchodzące w zakres pakietu: 

HIV, HCV, WR, wymaz bakteriologiczny z cewki moczowej, wymaz w kierunku Chlamydia trachomatis, wymaz w kierunku Ureaplasma

Czas oczekiwania na wyniki (w dniach): 
4 dni