badania genetyczne Nutrigenomix | VITA

badania genetyczne Nutrigenomix

Zmaksymalizuj wrodzony potencjał stosując plan żywieniowy oparty o twój kod genetyczny!
Badanie obejmuje panel 45 polimorfizmów określających predyspozycje genetyczne dotyczące żywienia i sprawności fizycznej. Badanie zostało opracowane przez firmę Nutrigenomix przy współpracy ze światowej klasy naukowymi autorytetami w dziedzinie nutrigenetyki.
Badanie jest dostępne w trzech wersjach do wyboru: Wellness, Sport lub Fertility

  • Indywidualizuje zalecenia, uwzględniając zróżnicowanie genetyczne populacji,
  • Wskazuje na potencjalnie nietolerowane składniki w diecie (kofeinę, gluten, laktozę),
  • Określa skuteczność metabolizmu składników pokarmowych,
  • Pozwala na optymalny wybór rodzaju, częstotliwości i intensywności treningu,
  • Badanie wykonuje się tylko raz w życiu, ponieważ polimorfizmy genetyczne są niezmienne,
  • Pobranie materiału do badania (śliny) jest bardzo proste i nieinwazyjne.

 

Cena pakietu: 
2.249 zł
Badania wchodzące w zakres pakietu: 

Badanie obejmuje panel 45 polimorfizmów określających predyspozycje genetyczne dotyczące żywienia i sprawności fizycznej. Badanie zostało opracowane przez firmę Nutrigenomix przy współpracy ze światowej klasy naukowymi autorytetami w dziedzinie nutrigenetyki.
 
Materiał do badania: ślina
 

Czas oczekiwania na wyniki (w dniach): 
w ciągu 4 tygodni