prof. dr hab. n. med. Hanna Gerber | VITA

prof. dr hab. n. med. Hanna Gerber

Doświadczenie zawodowe:
Absolwentka Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
Lekarz medycyny i lekarz dentysta.
Specjalista chirurgii stomatologicznej.
Specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej.
Od 1988 zatrudniona w Katedrze i Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, od 2011 - w funkcji Kierownika Katedry i Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej.
Jest autorem i współautorem ponad 100 prac opublikowanych w recenzowanych czasopismach naukowych.
W latach 2014-2018 konsultant wojewódzki w dziedzinie chirurgia szczękowo-twarzowa dla województwa Dolnośląskiego.
 
Członkostwo w Towarzystwach Naukowych:
Polskie Towarzystwo Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo Twarzowej
European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery
Członek Polskiej Akademii Nauk
Członek elitarnego International College of Dentists - European Section