lek. med. Krystyna Myszka-Bijak | VITA

lek. med. Krystyna Myszka-Bijak

Opis działalności lekarskiej
Zgodnie z wykształceniem i zdobytym doświadczeniem zajmuje się leczeniem przewlekłej choroby nerek - niewydolności nerek na każdym etapie zaawansowania od umiarkowanego stopnia do okresu predializacyjnego i włączenia do leczenia dializami, nadciśnieniem tętniczym, w tym nefropatia nadciśnieniowa i niedokrwienna - uszkodzenie nerek w przebiegu nadciśnienia tętniczego, nefropatia cukrzycowa, zaburzenia metaboliczne wapniowe-fosforanowe, zaburzenia elektrolitowej - hyperpotasemia w przebiegu niewydolności nerek, choroby genetyczne nerek - wielotorbielowatych zwyrodnienie nerek, kamica nerkowa, zakażenia dróg moczowych.
 
Doświadczenie zawodowe
Pracowałam w Szpitalu Kolejowym we Wrocławiu, a następnie w Klinice Nefrologii przez 13 lat pod kierownictwem Pana Profesora Mariana Klingera.
Od 2010 roku pracuję w Przychodni Vita we Wrocławiu.
 
Wykształcenie
Ukończyłam Wrocławską Akademię Medyczną we Wrocławiu w 1979 roku z wyróżnieniem. Zdobyłam specjalizację z zakresu chorób wewnętrznych i chorób nerek.
 
Języki obce
Język angielski w stopniu podstawowym pozwala mi prowadzić wizyty także u pacjentów anglojęzycznych.
 
Członkowstwo w towarzystwach naukowych
Jestem członkiem PTN Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego Czynnie uczestniczę w konferencjach szkoleniach i zjazdach pogłębiając swoją wiedzę.