Poradnie specjalistyczne | VITA

Poradnie specjalistyczne

PORADNIA CHIRURGICZNAKonsultacja chirurgiczna 200 zł

 

zakres i ceny usług uzgadniane są indywidualnie w trakcie konsultacji

 

 

PORADNIA CHORÓB TARCZYCY. PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNAKonsultacja endokrynologiczna  200 zł
Konsultacja endokrynologiczna z USG 250 zł
Telekonsultacja - wypisanie recepty dla Pacjenta leczonego w Przychodni VITA 80 zł

 

PORADNIA DERMATOLOGICZNAKonsultacja  210 zł
Telekonsultacja 180 zł

 

zakres i ceny usług uzgadniane są indywidualnie w trakcie konsultacji

 

 

PORADNIA DIETETYCZNAKonsultacja pierwszorazowa 160 zł
Konsultacja dietetyczna pierwszorazowa z zaplanowaniem jadłospisu na 14 dni 300 zł
   

 

PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNAKonsultacja gastroenterologiczna 200 zł
Telekonsultacja 180 zł

 

PORADNIA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZAKonsultacja ginekologiczno-położnicza 200 zł
Konsultacja celem wypisania recepty 70 zł
Konsultacja z badaniem USG - nieciężarna 250 zł
Konsultacja położnicza z USG - ciężarna  280 zł

 

PORADNIA HEMATOLOGICZNAKonsultacja hematologiczna - dr n. med. Donata Kujda-Urbaniak 200 zł

 

PORADNIA INTERNISTYCZNAKonsultacja   200 zł
Telekonsultacja internistyczna 190 zł
Telekonsultacja - wystawienie recepty dla pacjenta leczonego w Przychodni VITA 70 zł
Konsultacja pediatryczna 200 zł

 

PORADNIA KARDIOLOGICZNAKonsultacja kardiologiczna 220 zł

 

PORADNIA MEDYCYNY SPORTOWEJKonsultacja medycyna sportowa (badania do licencji do 23 roku życia) - 30 minut 180 zł
Konsultacja medycyna sportowa (inne tematy) - 30 minut 200 zł
Konsultacja zaburzenia postawy u dzieci i młodzieży aktywnych fizycznie (pierwszorazowa) - 50 minut 200 zł
Konsultacja treningowa - 30 minut 180 zł

Suplementacja w sporcie (pierwszorazowa - pakiet 2 wizyt osobistych + konsultacja online), tj. wizyta osobista I (60 minut), kontakt online (e-mail) oraz wizyta osobista II (45 minut)

500 zł
Suplementacja w sporcie kolejna wizyta - 30 minut 160 zł
   

 

PORADNIA NEFROLOGICZNAKonsultacja nefrologiczna  220 zł
Telekonsultacja 200 zł

 

PORADNIA OKULISTYCZNAKonsultacja okulistyczna 200 zł

 

PORADNIA ORTOPEDYCZNA

Konsultacja ortopedyczna

210 zł

Konsultacja z USG stawu

250 zł

 

PORADNIA OTOLARYNGOLOGICZNAKonsultacja laryngologiczna 230 zł

 

PORADNIA PSYCHOLOGICZNAKonsultacja 150 zł

 

PORADNIA PULMONOLOGICZNAKonsultacja pulmonologiczna  220 zł

 

PORADNIA REUMATOLOGICZNAKonsultacja reumatologiczna 180 zł

 

PORADNIA UROLOGICZNAKonsultacja specjalistyczna  210 zł

 

PORADNIA Z ZAKRESU CHORÓB NACZYŃKonsultacja specjalistyczna 200 zł
Konsultacja specjalistyczna + USG 270 zł