Poradnie specjalistyczne | VITA

Poradnie specjalistyczne

PORADNIA ANDROLOGICZNAKonsultacja specjalistyczna 200 zł

 

PORADNIA CHIRURGICZNAKonsultacja chirurgiczna 170 zł

 

zakres i ceny usług uzgadniane są indywidualnie w trakcie konsultacji

 

 

PORADNIA DERMATOLOGICZNAKonsultacja  160 zł
Telekonsultacja 150 zł

 

zakres i ceny usług uzgadniane są indywidualnie w trakcie konsultacji

 

 

PORADNIA DIETETYCZNAKonsultacja pierwszorazowa 150 zł
Konsultacja dietetyczna pierwszorazowa z zaplanowaniem jadłospisu na 14 dni 250 zł
   

 

PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNAKonsultacja endokrynologiczna  180 zł
Konsultacja endokrynologiczna z USG 200 zł

 

PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNAKonsultacja gastroenterologiczna 180 zł
Telekonsultacja 150 zł

 

PORADNIA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZAKonsultacja ginekologiczno-położnicza 170 zł
Konsultacja celem wypisania recepty 50 zł
Konsultacja z badaniem USG - nieciężarna 250 zł
Konsultacja położnicza z USG - ciężarna  280 zł

 

PORADNIA HEMATOLOGICZNAKonsultacja hematologiczna - dr n. med. Donata Kujda-Urbaniak 200 zł

 

PORADNIA INTERNISTYCZNAKonsultacja lub telekonsultacja  150 zł
Telekonsultacja - wypisanie recepty dla pacjenta leczonego w Przychodni VITA 50 zł

 

PORADNIA KARDIOLOGICZNAKonsultacja kardiologiczna 220 zł
Konsultacja kardiologiczna z USG serca 350 zł

 

PORADNIA MEDYCYNY SPORTOWEJKonsultacja medycyna sportowa (badania do licencji do 23 roku życia) - 30 minut 150 zł
Konsultacja medycyna sportowa (inne tematy) - 30 minut 170 zł
Konsultacja zaburzenia postawy u dzieci i młodzieży aktywnych fizycznie (pierwszorazowa) - 50 minut 180 zł
Konsultacja treningowa - 30 minut 170 zł

Suplementacja w sporcie (pierwszorazowa - pakiet 2 wizyt osobistych + konsultacja online), tj. wizyta osobista I (60 minut), kontakt online (e-mail) oraz wizyta osobista II (45 minut)

500 zł
Suplementacja w sporcie kolejna wizyta - 30 minut 160 zł
   

 

PORADNIA NEFROLOGICZNAKonsultacja nefrologiczna  180 zł
Telekonsultacja 160 zł

 

PORADNIA NEUROLOGICZNAKonsultacja neurologiczna 180 zł
Telekonsultacja 150 zł

 

PORADNIA OKULISTYCZNAKonsultacja okulistyczna 170 zł

 

PORADNIA ORTOPEDYCZNA

Konsultacja ortopedyczna

170 zł

Konsultacja preluksacyjna z badaniem USG stawów biodrowych

200 zł

Konsultacja z USG stawu

220 zł

 

PORADNIA OTOLARYNGOLOGICZNAKonsultacja laryngologiczna 180 zł
Konsultacja z endoskopią

200 zł

Konsultacja z endoskopią, tympanometrią i audiometrią  260 zł

 

PORADNIA PSYCHIATRYCZNAKonsultacja 180 zł
Telekonsultacja / lek. Piotr Rudzki, lek. Joanna Kubisz 180 zł

 

PORADNIA PSYCHOLOGICZNAKonsultacja 150 zł
Telekonsultacja / mgr Łucja Fitchman 120 zł
Telekonsultacja / mgr Agnieszka Powalisz, mgr Ewa Jacuńska, mgr Anna Klempous 150 zł
Badanie neuropsychologiczne z opinią psychologiczną na podstawie badania neuropsychologicznego 500 zł
Terapia psychologiczna dla par 200 zł
Konsultacja psychologiczna z wydaniem opinii psychologicznej 200 zł

 

PORADNIA PULMONOLOGICZNAKonsultacja pulmonologiczna  180 zł

 

PORADNIA REUMATOLOGICZNAKonsultacja reumatologiczna 180 zł

 

PORADNIA UROLOGICZNAKonsultacja specjalistyczna  170 zł
Konsultacja specjalistyczna + USG układu moczowego 200 zł

USG układu moczowego - dopłata do konsultacji urologicznej

60 zł
Konsultacja z USG z uroflowmetrią z oceną zalegania 240 zł
Telekonsultacja  160 zł

 

PORADNIA Z ZAKRESU CHORÓB NACZYŃKonsultacja specjalistyczna 180 zł
Konsultacja specjalistyczna + USG 250 zł

 

PORADNIA Z ZAKRESU CHORÓB TARCZYCYKonsultacja z zakresu chorób tarczycy 180 zł
Konsultacja z zakresu chorób tarczycy z USG 200 zł
Telekonsultacja kolejna - dla pacjenta leczonego w Przychodni VITA 99 zł
Telekonsultacja - wypisanie recepty dla pacjenta leczonego w Przychodni VITA 50 zł

 

PORADNIA Z ZAKRESU CHORÓB ZAKAŹNYCH I HEPATOLOGIIKonsultacja 180 zł