Poradnie specjalistyczne | VITA

Poradnie specjalistyczne

PORADNIA ANDROLOGICZNAKonsultacja specjalistyczna 200 zł

 

PORADNIA CHIRURGICZNAKonsultacja lub telekonsultacja  170 zł
Badanie histopatologiczne 60 zł
zakres i ceny usług uzgadniane są indywidualnie w trakcie konsultacji  

 

PORADNIA DERMATOLOGICZNAKonsultacja  160 zł
Telekonsultacja 150 zł
Badanie histopatologiczne pobranego materiału 60 zł
zakres i ceny usług uzgadniane są indywidualnie w trakcie konsultacji  

 

PORADNIA DIABETOLOGICZNAKonsultacja diabetologiczna 150 zł
Edukacja w cukrzycy 60 zł

 

PORADNIA DIETETYCZNAKonsultacja pierwszorazowa 150 zł
Konsultacja kolejna 140 zł
Zaplanowanie jadłospisu na 14 dni (w przychodni lub on-line) 300 zł
   

 

PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNAKonsultacja 180 zł
Konsultacja endokrynologiczna z USG 200 zł
USG tarczycy - dopłata do konsultacji endokrynologicznej 50 zł

 

PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNAKonsultacja 180 zł
Telekonsultacja 150 zł

 

PORADNIA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZAKonsultacja celem wypisania recepty 50 zł
Konsultacja z badaniem USG - nieciężarna 250 zł
Konsultacja położnicza z USG - ciężarna  280 zł
Zakładanie wkładki wewnątrzmacicznej + koszt wybranej wkładki 600 zł + koszt wybranej wkładki
Badanie cytologiczne na podłożu płynnym LBC 100 zł
Wyłyżeczkowanie kanału szyjki macicy 500 zł
Usunięcie polipa kanału szyjki macicy z wyłyżeczkowaniem kanału szyjki macicy 600 zł

 

PORADNIA HEMATOLOGICZNAKonsultacja hematologiczna - dr n. med. Donata Kujda-Urbaniak 200 zł

 

PORADNIA INTERNISTYCZNAKonsultacja lub telekonsultacja  150 zł
Telekonsultacja - wypisanie recepty dla pacjenta leczonego w Przychodni VITA 50 zł
Kwalifikacja lekarza do badania RTG 10 zł

 

PORADNIA KARDIOLOGICZNAKonsultacja kardiologiczna 200 zł
Konsultacja kardiologiczna z USG serca 300 zł

 

PORADNIA MEDYCYNY SPORTOWEJKonsultacja medycyna sportowa (badania do licencji do 23 roku życia) - 30 minut 140 zł
Konsultacja medycyna sportowa (inne tematy) - 30 minut 160 zł
Konsultacja zaburzenia postawy u dzieci i młodzieży aktywnych fizycznie (pierwszorazowa) - 50 minut 180 zł
Konsultacja treningowa - 30 minut 150 zł

Suplementacja w sporcie (pierwszorazowa - pakiet 2 wizyt osobistych + konsultacja online), tj. wizyta osobista I (60 minut), kontakt online (e-mail) oraz wizyta osobista II (45 minut)

500 zł
Suplementacja w sporcie kolejna wizyta - 30 minut 160 zł
   

 

PORADNIA NEFROLOGICZNAKonsultacja lub telekonsultacja 180 zł

 

PORADNIA NEUROLOGICZNAKonsultacja  180 zł
Telekonsultacja 150 zł

 

PORADNIA OKULISTYCZNAKonsultacja okulistyczna 170 zł

 

PORADNIA ORTOPEDYCZNA

Konsultacja lub telekonsultacja 

170 zł

Konsultacja preluksacyjna z badaniem USG stawów biodrowych

200 zł

Konsultacja z USG stawu

220 zł

 

PORADNIA OTOLARYNGOLOGICZNAKonsultacja lub telekonsultacja  180 zł
Konsultacja z endoskopią

200 zł

Konsultacja z endoskopią tympanometrią i audiometrią  260 zł

 

PORADNIA PSYCHIATRYCZNAKonsultacja 180 zł
Telekonsultacja / lek. Piotr Rudzki, lek. Joanna Kubisz 180 zł

 

PORADNIA PSYCHOLOGICZNAKonsultacja 150 zł
Telekonsultacja / mgr Łucja Fitchman 120 zł
Telekonsultacja / mgr Agnieszka Powalisz, mgr Ewa Jacuńska, mgr Anna Klempous 150 zł
Badanie neuropsychologiczne 400 zł
Opinia psychologiczna na podstawie badania neuropsychologicznego 100 zł
Terapia psychologiczna dla par 200 zł
Konsultacja psychologiczna z wydaniem opinii psychologicznej 200 zł
Badanie psychologiczne 220 zł
Badanie psychologiczne pełne: osobowość + inteligencja 500 zł
Badanie osobowości 300 zł
Badania pamięci i funkcji poznawczych 200 zł
Indywidualny trening funkcji poznawczych - 60 minut 150 zł
Przesiewowe badanie pamięci 

150 zł

 

PORADNIA PULMONOLOGICZNAKonsultacja 180 zł

 

PORADNIA REUMATOLOGICZNAKonsultacja 180 zł

 

PORADNIA UROLOGICZNAKonsultacja specjalistyczna  170 zł
Konsultacja specjalistyczna + USG układu moczowego 200 zł

USG układu moczowego - dopłata do konsultacji urologicznej

60 zł
Konsultacja z USG z uroflowmetrią z oceną zalegania 240 zł

 

PORADNIA Z ZAKRESU CHORÓB NACZYŃKonsultacja specjalistyczna 180 zł
Konsultacja specjalistyczna + USG 250 zł

 

PORADNIA Z ZAKRESU CHORÓB TARCZYCYKonsultacja z zakresu chorób tarczycy 180 zł
Konsultacja z zakresu chorób tarczycy z USG 200 zł
Telekonsultacja kolejna - dla pacjenta leczonego w Przychodni VITA 99 zł
Telekonsultacja - wypisanie recepty dla pacjenta leczonego w Przychodni VITA 50 zł

 

PORADNIA Z ZAKRESU CHORÓB ZAKAŹNYCH I HEPATOLOGIIKonsultacja 180 zł