Medycyna pracy | VITA

Medycyna pracy

Medycyna pracyBadanie lekarza medycyny pracy wraz z wydaniem orzeczenia 100 zł
Orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych  90 zł
Badanie lekarskie osób starających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców kategorii A/B (konsultacja lekarza uprawnionego, konsultacja okulistyczna, oznaczenie poziomu cukru) 200 zł
Badanie lekarskie kontrolne po chorobie trwającej ponad 30 dni 90 zł

 

Powyżej podano wybrane ceny - więcej informacji w ofercie dla firm