Diagnostyka | VITA

Diagnostyka

DiagnostykaBiopsja cienkoigłowa guzka tarczycy (każdy płat osobno płatne), cena zawiera badanie histopatologiczne pobranego materiału 220 zł
Spirometria 40 zł
Spirometryczna próba rozkurczowa 60 zł
Audiometria 50 zł
EKG z opisem 50 zł
EKG bez opisu 30 zł
Badanie histopatologiczne 60 zł
Holter EKG 120 zł
Holter RR ciśnieniowy 90 zł
Badanie cytologiczne moczu 60 zł
Test na grypę (Actim Infuenza A+B, wymaz z nosa) 35 zł
Uroflowmetria 60 zł