WAŻNE TELEFONY W SPRAWIE KORONAWIRUSA | VITA

WAŻNE TELEFONY W SPRAWIE KORONAWIRUSA

 

- Powiatowy Inspektor Sanitarny  we Wrocławiu:

603-720-579

693-900-908

781-400-199

887-811-060

 

- w sprawie transportu saniternego - kontakt Pogotowie Ratunkowe 999

 

- Oddział Zakaźny we Wrocławiu ul. Koszarowa 5, infolinia:

519-338-486

571-356-746 (8:00-20:00)

Strona szpitala na Koszarowej 5 we Wrocławiu w sprawie koronawirusa: https://www.szpital.wroc.pl/koronawirus

 

- infolinia NFZ: 800-190-590