Poradnia Geriatryczna | VITA

Poradnia Geriatryczna

Zapraszamy do naszej Poradni Geriatrycznej
PORADNIA GERIATRYCZNA
 
UNIKALNE, HOLISTYCZNE PODEJŚCIE DO STARSZEGO CZŁOWIEKA
 
W poradni geriatrycznej oferujemy podejście holistyczne do człowieka starszego.
To oznacza, że lekarz geriatra musi  ocenić sprawność funkcjonalną pacjenta, czyli jak pacjent radzi sobie z czynnościami dnia codziennego, ocenić poruszanie się i ryzyko upadku osoby starszej, ocenić sprawność poznawczą- ocena w kierunku rozwoju otępienia, ocenić nastrój pacjenta pod kątem depresji, ocenić stan odżywienia, ocenić całościowo zdrowie fizyczne z analizą schorzeń, na które dotychczas pacjent jest leczony oraz chorób wynikających ze starości, przeanalizować wszystkie przyjmowane leki i wyeliminować leki zbędne, ocenić sytuację socjalną pacjenta, czy pacjent ma wsparcie wśród osób, które mogą się nim zaopiekować.
Aby być sprawnym w starości, należy zadbać  o to wcześniej. Różne schorzenia przyspieszają proces starzenia się organizmu i utraty jego sprawności. Odpowiednio wcześnie zdiagnozowane problemy zdrowotne i wdrożone leczenie pozwalają przywrócić VITAlność.
Wskazania do konsultacji geriatrycznej i kompleksowej oceny geriatrycznej  to:

 • osoba powyżej 60 r.ż, u której  rodzina/ opiekunowie zauważają zmiany w zachowaniu, zaburzenia pamięci, pogorszenie sprawności, 
 • każda osoba powyżej 60 r.ż., która przyjmuje co najmniej 4 leki z powodu chorób przewlekłych
 • Osoba powyżej 75 r.ż, która do tej pory nie badała się, lub badała się sporadycznie i nie przyjmuje 
 • pacjent nie był jeszcze kompleksowo badany, rodzina/ opiekunowie  nie mają czasu na asystowanie pacjentowi w kilkukrotnych wizytach lekarskich a pacjent nie jest w pełni samodzielny w poruszaniu się;
 • rodzina/ opiekunowie chcą zapobiec pogorszeniu się stanu zdrowia pacjenta wymagającego stałej opieki - chęć utrzymania jak największej samodzielności pacjenta

Właściwie postawiona diagnoza i dobrane leczenie pozwalają na zachowanie sprawności starszej osoby mimo wielu chorób.
 
W NASZEJ OFERCIE: 
 

 • całościowa ocena geriatryczna:
  • ocena sprawności funkcjonalnej, 
  • ocena stanu psychicznego i umysłowego
  • ocena odżywienia organizmu 
  • pomiary antropometryczne osoby starszej  
  • EKG 
 • konsultacja geriatryczna:
 • pogłębiony wywiad lekarski ze szczególnym uwzględnieniem problemów wieku starszego
 • analiza stosowanych leków, właściwy dobór leków
 • poszerzone badanie fizykalne
 • zlecanie i analiza badań diagnostycznych niezbędnych w starszym wieku
 • zalecenia indywidualnie dobrane dla każdego pacjenta
 • leczenie wszystkich chorób  w wieku starszym, ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń pamięci, zaburzeń neurologicznych, psychicznych, zaburzeń nastroju, sprawności ruchowej, zaburzeń odżywiania, analiza stosowanych leków.
 • badania pamięci i funkcji poznawczych z opinią neuropsychologiczną ( diagnostyka otępień)
 • trening funkcji poznawczych
 • badania laboratoryjne 
 • badania USG, RTG, badania słuchu, wzroku
 • gimnastyka indywidualna dla seniorów: poprawa równowagi, siły mięśniowej,  gibkości, sprawności ruchowej
 • konsultacja dietetyczna z jadłospisem
 • konsultacje lekarzy specjalistów (okulista, neurolog, laryngolog, kardiolog, urolog, ginekolog, angiolog, diabetolog, reumatolog)
 • Gimnastyka mózgu

Posiadacze Wrocławskiej Karty Seniora      
 uprawnieni są do korzystania z usług ze zniżką od cen komercyjnych:
 

 • Konsultacje specjalistyczne, w tym konsultacja geriatryczna i całościowa ocena geriatryczna: 15% zniżki

 

 • Badania Laboratoryjne, USG, RTG, Holter, Spirometria : 10% zniżki

 

 • Fizjoterapia: 15% zniżki

 

 • Stomatologia, w tym stomatologia zachowawcza i protetyka: 10% zniżki

 
 
PRZYGOTOWANIE DO KONSULTACJI GERIATRYCZNEJ:

 1. Należy przynieść SPISANE na kartce stosowane leki i dawkowanie
 2. Należy przynieść ze sobą posiadaną  dokumentację medyczną:
 • karty informacyjne z pobytów szpitalnych
 • karty konsultacji od różnych specjalistów, zalecenia pisemne od lekarzy specjalistów, jeśli są
 1. Proszę zabrać aparat słuchowy, jeśli pacjent posiada
 2. Proszę zabrać okulary

Wskazane, by pacjent  zgłosił się z opiekunem, jeśli  to możliwe.
 
BADANIA PAMIĘCI
CENTRUM DIAGNOSTYKI I LECZENIA ZABURZEŃ PAMIĘCI
 
 Oferta skierowana jest do osób > 60 roku życia, u których stwierdza się:
- pogorszenie pamięci świeżej
- pogorszenie orientacji
- pogorszenie funkcjonowania w życiu codziennym
 
ZAPRASZAMY NA BADANIA PAMIĘCI:
-  badania pamięci i funkcji poznawczych z opinią neuropsychologiczną
- badania pamięci kompleksowe 
- indywidualny trening funkcji poznawczych
" Z upływem lat mózg jak i inne narządy podlegają naturalnemu procesowi starzenia się. Jeśli do tej naturalnej drogi dołączą się procesy chorobowe powodujące zmiany degeneracyjne układu nerwowego, to mamy do czynienia z procesami patologicznymi prowadzącymi do różnego rodzaju zespołów otępiennych, z których najbardziej znana jest choroba Alzheimera.
Proces uszkodzenia układu nerwowego jest wieloletni i pierwsze objawy pojawiają się zazwyczaj po 65 r.ż. i mogą być przeoczone, bo zostają przypisane wiekowi.
Warto  wykonywać badania oceniające pamięć i inne funkcje poznawcze po 60 r.ż., aby można było uchwycić zaburzenia i rozpocząć leczenie.
 
Zapraszamy na badania pamięci do Centrum diagnostyki i leczenia zaburzeń pamięci w Przychodni VITA. Nasi specjaliści służą fachową pomocą"
 
https://www.gazetasenior.pl/geriatra-lekarz-dla-seniora