medycyna sportowa | VITA

medycyna sportowa

Ocena postawy ciała, identyfikacja istniejących zaburzeń oraz sformułowanie indywidualnych zaleceń profilaktycznych i terapeutycznych jest ważnym elementem wykonywanych regularnie badań młodych sportowców.

Większość dyscyplin sportu cechuje się asymetrią wzorców ruchowych, które przy nieprawidłowym doborze ćwiczeń korygujących mogą doprowadzić do narastania zburzeń postawy ciała, a w dłuższej perspektywie czasowej do utrwalenia wady postawy.